Skip to content
Skip to navigation menu

English

Celfyddyd anifeilaidd

26 Ionawr 2010

Un o weithiau Paul yn y gorffennol, sef gosodiad o ddigwyddiad 'Leviathan', yn X-Church Gainsborough ym mis Chwefror 2009. Y llun gan Dan Sumption.Un o weithiau Paul yn y gorffennol, sef gosodiad o ddigwyddiad 'Leviathan', yn X-Church Gainsborough ym mis Chwefror 2009. Y llun gan Dan Sumption.

Bydd ffurfiant esgyrn anifeiliaid bach a mawr yn cael persbectif creadigol newydd fel rhan o brosiect pan fydd artist ac un o archeolegwyr y Brifysgol yn rhannu eu harferion ac arbenigedd.

Mae Osteograffeg yn brosiect wedi’i ariannu gan Ymddiriedolaeth Leverhulme pan fydd yr artist Paul Evans a Dr Jacqui Mulville o’r Ysgol Hanes ac Archeoleg yn cydweithio i gynhyrchu celfwaith newydd i roi bywyd i esgyrneg, sef astudiaeth fanwl o esgyrn anifeiliaid.

Wrth archwilio esgyrn anifeiliaid gall archeolegwyr ddarganfod sut roedd pobl yn rhyngweithio ag anifeiliaid yn y gorffennol ac mae modd cael cliwiau ynglŷn â gwareiddiadau a diwylliannau’r gorffennol.

Trwy ddefnyddio ymchwil esgyrnegol gan Dr Mulville, bydd Paul yn creu nifer o luniau o ysgerbydau i’w harddangos yn y Brifysgol yn ystod y 10 mis pan fydd yn artist preswyl.

Bydd yn gweithio’n agos ag aelodau ôl-raddedig o Grŵp Ymchwil Esgyrnegol Caerdydd er mwyn archwilio ffurfiant anifeiliaid a bydd yn cysylltu â staff a myfyrwyr ar draws y Brifysgol ac â’r cyhoedd yn gyffredinol trwy weithdai, blog a gwefan.

Wrth sôn am y prosiect, dywedodd Paul: "Bydd y lluniau gennyf yn ystod fy nghyfnod preswyl yn seiliedig ar astudiaethau o esgyrn anifeiliaid. Bydd y lluniau hyn yn amrywio o ran graddfa – o sgerbydau anferth morfilod gwynion i esgyrn llygod bach. Mae sawl artist wedi sylwi ar harddwch cynhenid rhyfedd y ffurfiannau hyn, ond trwy’r naratif archeolegol y mae hanes ein perthynas ddiamser â rhywogaethau eraill yn cymryd siâp. Bydd y cyfnod preswyl hwn yn gyfle perffaith i archwilio’n greadigol y cysylltiadau rhwng anifail a dyn, bioleg a diwylliant."

Mae Paul wedi gweithio eisoes gyda’r Ysgol ar y fenter Anifeiliaid y Dyfodol: Ffrind neu Fwyd? a roddodd gyfle i bobl ifanc 14-19 oed o Dde Cymru i archwilio syniadau mwyaf arloesol Charles Darwin ynglŷn ag esblygiad a’u gweithredu, ynghyd â’u syniadau eu hunain, i ddylunio anifeiliaid y mileniwm nesaf.

Bydd y lluniau, gan fyfyrwyr o Ysgol Uwchradd Gatholig Alban Sant, Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr ac ITEC Training Solutions yn cael eu harddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ym mis Chwefror.

Bydd y manylion diweddaraf am gyfnod preswyl Osteograffeg Paul yn yr Ysgol ar ei flog yn: http://osteography.wordpress.com/

Tags