Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyflawniadau ym mlwyddyn pen-blwydd y Brifysgol

14 Mawrth 2009

Mae datblygiadau pwysig mewn llawer o feysydd academaidd, canlyniadau trawiadol wrth asesu addysgu ac ymchwil, a dathliadau ar gyfer blwyddyn pen-blwydd Prifysgol Caerdydd yn 125 oed wedi’u hadrodd i Lys y Brifysgol gan y Dirprwy-Ganghellor, Dr David Grant.

Mae Llys y Brifysgol yn derbyn yr Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol y Brifysgol yn ei gyfarfod blynyddol. Roedd y cyflawniadau a adroddwyd eleni gan Dr Grant yn cynnwys:

  • cadarnhad rhagorol o ansawdd a safonau addysgu’r Brifysgol yn asesiad yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch.
  • Ymarferiad Asesu Ymchwil 2008 lle dangoswyd bod 33 o feysydd ymchwil Caerdydd yn gwneud gwaith ymchwil sy’n arwain y byd.
  • partneriaethau a llwyddiannau rhyngwladol Caerdydd, gan gynnwys y cytundeb ffurfiol cyntaf gydag un o Brifysgolion Ivy League, sef Prifysgol Pennsylvania.
  • prif gyfleusterau darlithio ac addysgu newydd ar gampws Parc y Mynydd Bychan, sydd wedi gwella’r profiad dysgu’n fawr i’n myfyrwyr gofal iechyd.
  • gosod uwchgyfrifiadur perfformiad uchel i gefnogi ymchwil, un o’r peiriannau mwyaf pwerus mewn unrhyw brifysgol yn y DU.
  • lansio Sefydliad Ymchwil, Data a Dulliau Cymdeithasol ac Economaidd Cymru, dan arweiniad yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, sydd wedi denu cyllid gwerth £9M.
  • dathliadau ar gyfer blwyddyn pen-blwydd y Brifysgol yn 125 oed, gan gynnwys: presenoldeb mwyaf erioed y Brifysgol yn yr Eisteddfod Genedlaethol; cyngerdd gala yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, a gardd a enillodd wobr yn Sioe Flodau Wanwyn y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol.

Dywedodd Dr Grant: "2008 oedd y 125ain blwyddyn yn ein hanes. Roeddwn wrth fy modd o weld faint o bobl Cymru a ymunodd yn ein dathliadau pen-blwydd.

"Mae wedi bod yn flwyddyn lwyddiannus, ond ni all y Brifysgol aros yn llonydd. Mae gennym gynlluniau ar gyfer mwy o ymchwil rhyngddisgyblaethol, ar gyfer addysgu a dysgu mwy hyblyg, ac ar gyfer defnyddio TG yn graffach.

"Hoffwn ddiolch i bawb – staff, myfyrwyr a chefnogwyr – sydd wedi cyfrannu at gyflawniadau’r flwyddyn a aeth heibio. Mae eu dawn a’u brwdfrydedd wedi’n rhoi ni mewn lle da i wynebu heriau a chyfleoedd y dyfodol."

Tags

More Tags