Skip to content
Skip to navigation menu

English

Darlith flynyddol yn rhoi sylw i hawliau dynol

30 Tachwedd 2011

22_11_11 mh Baroness Helena Kennedy 23 Web

Mae un o gyfreithwyr mwyaf nodedig Prydain, y Farwnes Helena Kennedy CF, wedi traddodi Darlith Nodedig flynyddol Hadyn Ellis y Brifysgol.

Cyflwynodd yr awdures, y ddarlledwraig a’r sylwebydd amlwg araith dreiddgar a thanbaid i gynulleidfa o dros 400 o bobl, pan aeth ati i archwilio effaith globaleiddio ar y gwerthoedd sy’n sail i ddemocratiaethau datblygedig a’r ffyrdd yr effeithiwyd ar gyfiawnder cymdeithasol, hawliau dynol, y gyfraith, gwleidyddiaeth a bywyd preifat.

Yn y ddarlith o’r enw ‘Globaleiddio ac Argyfwng yr Unigolyn’, a noddwyd gan Civitas Law a Thompsons Solicitors, tynnodd Helena ar ei bywyd proffesiynol ei hun, bywyd sydd wedi’i dreulio yn rhoi llais i’r rheiny sydd â’r grym lleiaf o fewn y system, yn eiriol hawliau sifil ac yn hyrwyddo hawliau dynol.

Dywedodd Theo Huckle CF, Bargyfreithiwr yn Civitas Law: "Mewn araith wefreiddiol wedi’i thrafod yn ofalus, galwodd y Farwnes Kennedy CF ar i ddinasyddion egwyddorol - yn gyfreithwyr ai peidio - ymarfogi a sefyll i fyny a chael eu cyfrif wrth gefnogi hawliau’r rheiny sy’n agored i niwed, y tlodion, y cyhuddedig a’r anafedig, sydd dan gymaint o lach ar hyn o bryd, ledled y byd a hefyd, yn drawiadol, gartref yn y DU, ac i ailddatgan gwerthoedd democratiaeth go iawn yn ein gwlad ein hunain yn erbyn grymoedd arian a throseddu dan effaith globaleiddio."

Ychwanegodd Emma Waddingham, cyfarwyddwr datblygu busnes, Civitas Law: "Mae darlithiau blynyddol Hadyn Ellis a’r bobl ysbrydoledig a wahoddir i siarad er cof amdano, yn gadael etifeddiaeth werthfawr, yn ogystal â’r gallu i Brifysgol Caerdydd estyn allan i’r gymuned ehangach a’i chefnogwyr."

Sefydlwyd Cyfres Darlithiau Nodedig Hadyn Ellis yn 2008 gan yr Is-Ganghellor, Dr David Grant, i anrhydeddu’r cof am gyn Ddirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, yr Athro Hadyn Ellis, CBE DSc (1945-2006). Mae’r darlithiau yn dod â siaradwyr amlwg i’r Brifysgol i siarad am faterion amserol yn ymwneud â heriau deallusol sy’n wynebu pobl a gwledydd y byd yn yr unfed ganrif ar hugain.

Mae wedi dod yn un o’r digwyddiadau proffil uchaf yng nghalendr y Brifysgol. Darlith y Farwnes Helena Kennedy oedd y bedwerydd yn y gyfres, yn dilyn Mary Robinson, cyn Arlywydd Iwerddon, yn 2008 a Jonathon Porritt, Cyfarwyddwr Sefydlu Fforwm ar gyfer y Dyfodol, yn 2009, a Syr Ranulph Fiennes yn 2010.

Dolenni cysylltiedig:

Darlith Nodedig Hadyn Ellis