Skip to content
Skip to navigation menu

English

Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd

07 Ionawr 2014

Derek Jones web

Mae unigolion o gymuned Prifysgol Caerdydd wedi’u cydnabod yn Anrhydeddau Blwyddyn Newydd blynyddol y Frenhines.

Mae tri o gyn-fyfyrwyr y Brifysgol sydd wedi cael cydnabyddiaeth am eu cyflawniadau ar y rhestr eleni.

Mae Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru, Derek William Jones, yn cael ei urddo’n farchog am ei wasanaeth cyhoeddus ym maes amodau economaidd a chymdeithasol yng Nghymru. Enillodd Mr Jones radd Baglor yn y Celfyddydau mewn Athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae John Rudolf Gerrish yn cael Medal yr Ymerodraeth Brydeinig am ei wasanaeth i’r gymuned yn Dilwyn, Swydd Henffordd.                                       

Mae Marcus Charles Killick, Prif Weithredwr Comisiwn y Gwasanaethau Ariannol yn Gibraltar, yn cael OBE am ei wasanaeth ym maes rheoleiddio’r gwasanaethau ariannol yn Gibraltar.

Dyma oedd ymateb yr Is-ganghellor, yr Athro Colin Riordan, i’r newyddion: "Mae gweld cyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn cael eu cydnabod fel hyn yn ysbrydoliaeth. Boed yn llwyddiant yn eu maes proffesiynol neu am wneud cyfraniad mor werth chweil yn eu cymuned, mae gennym bob hawl i fod yn hynod falch o’n cyn-fyfyrwyr a’u cyflawniadau.

Ar ran y Brifysgol gyfan, hoffwn longyfarch y rhai sydd wedi’u hanrhydeddu am eu gwaith caled a’u hymroddiad."

Kevon McCloud webMae Ei Anrhydedd Gruffydd Huw Morgan Daniel, aelod o Lys y Brifysgol, wedi’i benodi’n Gomander yr Urdd Fictoraidd Frenhinol am ei wasanaeth fel Arglwydd Raglaw Gwynedd.

Mae’r Athro Susan Ellen Bale, sy’n athro gwadd yn yr Ysgol Feddygaeth ac yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol Nyrsio, Ymchwil a Datblygu ym Mwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan, wedi cael OBE am ei gwasanaethau ym meysydd Nyrsio ac Ymchwil Nyrsio.  

Yn olaf, mae’r cymrawd anrhydeddus a’r cyflwynydd teledu Kevin McCloud wedi cael MBE am ei wasanaeth ym meysydd Dylunio Cynaliadwy ac Arbed Ynni wrth Adnewyddu Eiddo.                                

Dolenni perthnasol

Rhwydwaith Cyn-fyfyrwyr Caerdydd

Yr Ysgol Feddygaeth

Llys, Cyngor, Senedd a Phwyllgorau

Cymrodorion Anrhydeddus