Skip to content
Skip to navigation menu

English

Anrhydeddu nyrsys

05 Rhagfyr 2012

Honouring nurses

Mae myfyrwyr nyrsio presennol a blaenorol Prifysgol Caerdydd wedi cael eu cydnabod am eu harfer gorau a’r lefel eithriadol o ofal y maent yn ei darparu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Mae Gwobrau Nyrs y Flwyddyn gyntaf erioed Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru wedi dathlu nyrsys sy’n gwneud cyfraniad sylweddol at ofal cleifion a’r proffesiwn nyrsio.

Enillydd y wobr Nyrs Glinigol Arbenigol oedd Nicola West, myfyrwraig PhD ran-amser yn yr Ysgol Nyrsio ac Astudiaethau Bydwreigiaeth. Roedd cyfanswm o chwe chyn-fyfyriwr o’r Ysgol wedi eu henwebu neu wedi derbyn gwobrau am eu gwaith.

Mae Nicola wedi arwain gofal y fron yng Nghaerdydd ers iddi ymgymryd â swydd Uwch Nyrs Gofal y Fron ym 1991. Mae hi wedi datblygu’r gwasanaeth dros yr 20 mlynedd diwethaf ac mae ei harbenigedd yn cael ei werthfawrogi a’i gydnabod yn eang trwy alwadau i gyfrannu at ddatblygu polisi Cymru gyfan.

Wrth siarad am ei gwobr, meddai Nicola: "Roeddwn wrth fy modd i dderbyn gwobr Nyrs y Flwyddyn Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru ar gyfer Nyrs Glinigol Arbenigol. Mae’n deimlad gwych i gael fy nghydnabod gan nyrsys eraill a’m henwebu ar gyfer gwobr mor fawreddog. Roedd yn noson wirioneddol gofiadwy ac yn gyfle gwych i ddathlu llwyddiant nyrsio a bydwreigiaeth yng Nghymru."

Louise Poley, cyn-fyfyrwraig MSc yng Nghaerdydd, a enillodd y wobr Nyrs y Flwyddyn yng ngwobrau Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru. Disgrifiwyd Louise gan y panel dyfarnu fel ‘hyrwyddwr yn ei maes’, ar ôl arwain prosiect amlasiantaethol i gynnig gwasanaethau i bobl ddigartref yn eu hamgylchedd eu hunain, gan sicrhau eu bod yn derbyn gofal iechyd proffesiynol ac amserol.

Meddai’r Athro Sheila Hunt, Deon yr Ysgol: "Mae Louise a Nicola yn nyrsys gwych ac ymroddedig sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau eu cleifion, ac rwy’n falch iawn bod eu gwaith caled wedi’i gydnabod mewn digwyddiad mor fawreddog. Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith fod nyrsys sy’n gallu cyflawni cymaint wedi astudio yma ac wedi rhannu eu harbenigedd yn Ysgol Nyrsio ac Astudiaethau Bydwreigiaeth Caerdydd."

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Nyrsio ac Astudiaethau Bydwreigiaeth

 

Tags

Newyddion Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf Student News