Skip to content
Skip to navigation menu

English

Darganfod genyn gwrthiannol i wrthfiotigau

11 Awst 2010

Antibiotic Pills spilling out of jar

Am y tro cyntaf, daethpwyd o hyd i enyn newydd sy’n wrthiannol i wrthfiotigau a ddarganfuwyd gan wyddonydd blaenllaw o’r Brifysgol, mewn cleifion yn y DU.

Bu i’r Athro Tim Walsh o’r Ysgol Feddygaeth, adnabod y genyn NDM-1 am y tro cyntaf mewn bacteria Klebsiella pneumoniae ac Escherichia coli a gymerwyd o glaf o Sweden a dderbyniwyd i ysbyty yn India yn 2009.

Mae’r bacteria newydd sy’n cynhyrchu NDM-1 yn wrthiannol i lawer o wrthfiotigau a gedwir gan mwyaf ar gyfer eu defnyddio mewn argyfyngau a thrin heintiau a achosir gan facteria aml-wrthiannol.

Mewn astudiaeth ymchwil bwysig newydd, a gyhoeddwyd yn The Lancet Infectious Diseases, ymchwiliodd yr Athro Walsh i ba mor gyffredin yw’r bacteria sy’n cynhyrchu NDM-1 gwrthiannol i wrthfiotigau ym Mangladesh, India a Phacistan, ac i fewnforio’r bacteria hyn i’r DU drwy gleifion sy’n dychwelyd o’r gwledydd hynny.

Meddai’r Athro Walsh o Adran Microbioleg Feddygol yr Ysgol Feddygaeth: "Mae genyn newydd NDM 1 sy’n galluogi i facteria fod yn dra gwrthiannol i bron bob gwrthfiotig yn gyffredin dros ben mewn Enterobacteriaceae a gymerwyd o gleifion yn India a Phacistan, ac mae wedi ei ganfod hefyd mewn cleifion o’r DU a deithiodd i India i gael llawdriniaeth ddewisol."

Yr athro Tim WalshYr athro Tim Walsh

Roedd yr astudiaeth yn casglu samplau bacteria gan gleifion a oedd â heintiau ysbytai a heintiau’n gysylltiedig â chymunedau yn Chennai a Haryana yn India, a chan gleifion a gyfeiriwyd at labordy cyfeiriol cenedlaethol y DU rhwng 2007 a 2009.

Profwyd y samplau am ragdueddiad i wrthfiotigau ac am bresenoldeb y genyn NDM-1 drwy ddefnyddio adwaith cadwynol polymeras (PCR) a dilyniant.

Y canlyniad oedd adnabod 44 (1.5%) o facteria NDM-1-positif yn Chennai, 26 (8%) yn Haryana, 37 yn y DU, a 73 mewn safleoedd eraill ym Mangladesh, India, a Phacistan. Canfuwyd NDM-1 yn bennaf mewn E coli (36), yr achos mwyaf cyffredin o heintiadau’r llwybr wrinol sy’n gysylltiedig â chymunedau, a K pneumoniae (111).

Roedd y bacteria a gynhyrchai NDM-1 yn dra gwrthiannol i bob gwrthfiotig ar wahân i tigecycline a colistin. Mewn rhai achosion, roedd ynysolion yn wrthiannol i bob gwrthfiotig.

Dywed yr awduron fod ymddangosiad bacteria NDM-1 positif yn broblem iechyd cyhoeddus fydeang ddifrifol bosibl am mai ychydig o wrthfiotigau gwrth-Gram-negatif newydd sydd wrthi’n cael eu datblygu ac nad yw’r un ohonynt yn effeithiol yn erbyn NDM-1.

Ychwanegodd yr Athro Walsh: "Gallai ymddangosiad cyflym y bacteria hyn sy’n cynhyrchu NDM-1 sy’n wrthiannol i lawer o gyffuriau a’u potensial i fynd ar led ar draws y byd fod yn cychwyn cyfnod pan ddaw’r defnydd ar wrthfiotigau i ben ac mae hyn yn mynnu monitro a gwyliadwriaeth agos iawn yn rhyngwladol."

Tags