Skip to content
Skip to navigation menu

English

Any Questions? yn dod i Gaerdydd

17 Hydref 2012

Any Questions comes to Cardiff

Bydd gwleidyddion adnabyddus yn ymweld â’r Brifysgol y mis nesaf er mwyn cymryd rhan yn rhaglen Radio 4 y BBC, sef Any Questions?

Ar ddydd Gwener 2 Tachwedd, bydd y Brifysgol yn croesawu darllediad o’r sioe radio boblogaidd gyda’r Cadeirydd Jonathan Dimbleby, un o newyddiadurwyr a darlledwyr enwocaf Prydain.

Darlledwyd y sioe yn fyw ar y rhan fwyaf o nosweithiau Gwener er 1948 ac ar hyn o bryd mae’n denu tua 1.5 miliwn o wrandawyr. Mae’r cwestiynau’n cael eu dewis o’r gynulleidfa ac yn cynnwys materion gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a moesol cyfoes ac nid yw aelodau’r panel yn cael eu gweld o flaen llaw.

Bydd aelodau’r panel ar y noson yn cynnwys Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, ac Aelod y Cynulliad dros Ganol De Cymru; Chris Bryant AS Llafur y Rhondda; Jeremy Browne AS, Gweinidog Gwladol, Y Swyddfa Gartref a’r AS dros Taunton Deane; a’r canwr, cyfansoddwr caneuon, darlledwr ac awdur Bruce Dickinson, er y gallai’r rhain newid.

Cynhelir y digwyddiad yn Neuadd Gyngerdd yr Ysgol Gerdd ar Heol Corbett, a bydd tocynnau ar gael i aelodau’r cyhoedd ar sail y cyntaf i’r felin.

Nid oes tocynnau ar gael ar gyfer y digwyddiad hwn bellach.

Dolenni cysylltiedig

Digwyddiadau yng Nghaerdydd

 

Tags