Skip to content
Skip to navigation menu

English

Penodi Prif Swyddog Gweithredu

23 Tachwedd 2011

Hugh Jones - webPrif Swyddog Gweithredu Hugh Jones

Mae’r Brifysgol wedi penodi Prif Swyddog Gweithredu.

Bydd Hugh Jones, Cofrestrydd ac Ysgrifennydd yn Goldsmiths, Prifysgol Llundain, yn dechrau yn y swydd newydd ar 2 Ebrill 2012.

Bydd y Prif Swyddog Gweithredu yn aelod o Fwrdd Rheoli newydd y Brifysgol a bydd yn adrodd yn uniongyrchol i’r Is-ganghellor. Bydd y swydd newydd ei chreu yn arwain ac yn datblygu gwasanaethau cymorth proffesiynol y Brifysgol i sicrhau darparu gwasanaethau ansawdd uchel, arbenigol a chost effeithiol er mwyn cefnogi nodau uchelgeisiol Caerdydd.

Dywedodd Dr David Grant, yr Is-ganghellor: "Rwyf wrth fy modd bod Hugh Jones wedi derbyn y rôl bwysig newydd hon i arwain ein gwasanaethau cymorth proffesiynol. Mae’n dod â chyfoeth o brofiad mewn gweinyddiaeth a rheolaeth prifysgolion gydag ef. Mae gennyf bob ffydd y bydd Hugh yn ein helpu i ddarparu gweinyddiaeth sy’n fwy effeithlon, effeithiol ac integredig, sy’n canolbwyntio’n dda ar gefnogi cenhadaeth academaidd y Brifysgol."

Bu Hugh Jones yn gweithio yn Goldsmiths er mis Ebrill 2007. Yn ei rôl gyfredol mae’n arwain gweinyddiaeth unedol, sy’n ymwneud â’r ehangder o wasanaethau cymorth mewn prifysgol sy’n uchel ei gwaith ymchwil. Cyn hyn roedd yn Gofrestrydd Academaidd a Dirprwy Gyfarwyddwr Gweinyddiaeth yn St George’s, Prifysgol Llundain. Mae ganddo radd mewn athroniaeth o Ysgol Economeg Llundain (1989) a gradd Meistr mewn Addysg Uwch a Phroffesiynol o’r Athrofa Addysg, Prifysgol Llundain (1996).

Mae Hugh yn Gymrawd y Gymdeithas Gweinyddwyr Prifysgolion (AUA), a ddyfarnwyd i gydnabod ei gyfraniad at ddatblygu Tystysgrif Ôl-raddedig AUA a’i rhaglen datblygu proffesiynol barhaus.

Sylwodd Hugh "Rwyf wrth fy modd fy mod wedi cael fy mhenodi’n Brif Swyddog Gweithredu ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae Caerdydd yn brifysgol o’r radd flaenaf mewn prifddinas ddynamig. Rwyf yn edrych ymlaen at weithio gyda staff ledled y Brifysgol er mwyn gwneud y newidiadau sy’n angenrheidiol ar gyfer y camau nesaf yn natblygiad Caerdydd. Bydd fy mhrofiad yn Goldsmiths yn helpu, ond bydd angen ymglymiad a brwdfrydedd pawb i wneud y newidiadau’n realiti.

"I siarad yn bersonol, rwyf hefyd yn edrych ymlaen at symud i Gaerdydd: trwy’r teulu mae gennyf gysylltiadau cryf â de Cymru, ac rwyf yn gwybod y byddaf yn hapus yma."