Skip to content
Skip to navigation menu

English

Archaeoleg yn dod yn fyw

06 Chwefror 2009

Mae pobl o Gymru ac ar draws y byd yn ymgynnull yng Nghaerdydd i ddarganfod ac archwilio’r darganfyddiadau archaeolegol diweddaraf yng Ngŵyl Current Archaeology 2009.

Bydd yr Ŵyl a gynhelir rhwng 6 a 9 Chwefror 2009, ac a gyflwynir ar y cyd rhwng Prifysgol Caerdydd a’r Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd yn cynnwys 50 o siaradwyr gwadd yn rhannu eu hymchwil a’u darganfyddiadau diweddaraf â chynulleidfa o archaeolegwyr, haneswyr, selogion ac aelodau’r cyhoedd.

Dywedodd Dr Peter Guest o’r Ysgol Hanes ac Archaeoleg; "Mae archaeoleg yn parhau i ymgysylltu ac ysbrydoli pobl o bob lliw a llun, ac mae’n wych bod Current Archaeology wedi penderfynu cynnal cynhadledd archaeoleg fwyaf a mwyaf poblogaidd y DU ym Mhrifysgol Caerdydd. Rydym yn bwriadu sicrhau mai’r Ŵyl Archaeoleg fydd y gynhadledd archaeoleg gyhoeddus fwyaf cyffrous a phleserus erioed."

Bydd y penwythnos llawn digwyddiadau yn cynnwys cyflwyniadau ar destunau fel 'Archaeoleg a Hunaniaeth yng Nghymru’r Canol Oesoedd'; 'Goleuni Newydd ar Bobl Neanderthal' a 'Chôr y Cewri’. Bydd teithiau i rai o atyniadau hanesyddol gorau Cymru fel y Gaer Rufeinig yng Nghaerllion a’r Pentref Canoloesol yn Llynnoedd Cosmeston.

Traddodir y prif areithiau gan yr awdures a’r cyflwynydd teledu, Bethany Hughes ('Helen o Gaerdroea: Duwies, Tywysoges, Hwren'), yr Athro Steven Mithen o Brifysgol Reading ('Seiniau’r Bobl Neanderthal') a Brian Fagan, Athro Emeritws Anthropoleg Prifysgol California, Santa Barbara ('Y Cwest am Gynaliadwyedd').

Trefnir yr Ŵyl gan Current Archaeology, brig-gylchgrawn archaeolegol y DU. Am fwy o wybodaeth neu i archebu tocynnau ewch i www.archaeology.co.uk/festival

Tags