Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyflwyno Archeoleg

22 Rhagfyr 2008

Bydd rhai o ddarganfyddiadau diweddaraf a mwyaf cyffrous y byd archeoleg yn cael eu datgelu i gynulleidfaoedd cyhoeddus yng Ngŵyl Archeoleg 2009.

Yn cael ei chyflwyno ar y cyd gan yr Ysgol Hanes ac Archeoleg a’r Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd, mae’r Ŵyl yn cael ei rhedeg gan Current Archaeology, cylchgrawn archeolegol mwyaf poblogaidd y DU, ac fe’i cynhelir rhwng 6 ac 8 Chwefror 2009.

Yn ystod y tri diwrnod, bydd 50 o siaradwyr gwadd o amgylch y byd yn rhoi cyflwyniadau ar bynciau, gan gynnwys: 'Archeoleg a Hunaniaeth yng Nghymru’r Canol Oesoedd'; 'Golwg Newydd ar Ddynion Neanderthal'; 'Côr y Cewri' a 'Rhufeinwyr a Barbariaid’. Bydd un o’r darlithoedd allweddol yn cael ei chyflwyno gan yr awdur a’r cyflwynydd teledu, Betany Hughes.

Bydd cyfle hefyd i aelodau o’r cyhoedd ymweld â rhai o atyniadau hanesyddol gorau Cymru, fel y gaer Rufeinig yng Nghaerllion, a’r pentref canoloesol yn Llynnoedd Cosmeston. Bydd teithiau’n cael eu harwain gan dywyswyr arbenigol o’r Brifysgol ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru, sy’n ymroddedig i waith ymchwil ar y safleoedd hyn sy’n genedlaethol bwysig.

Meddai’r Athro Ian Freestone, Pennaeth Archeoleg a Chadwraeth yr Ysgol: "Rwy’n falch bod Prifysgol Caerdydd yn cynnal Gŵyl Archeoleg 2009 ac rydym ni’n edrych ymlaen at groesawu pobl sy’n rhannu ein brwdfrydedd am y gorffennol i brofi’r dathliad cenedlaethol hwn o archeoleg gyda ni."

Ychwanegodd golygydd Current Archaeology, Lisa Westcott: "Mae’n amlwg iawn i bob un ohonom fod digwyddiad yn y fformat hwn yn bendant yn llenwi bwlch ar gyfer y rheiny sy’n hoff iawn o archeoleg. Yn dilyn llwyddiant Archeoleg 2008 yn yr Amgueddfa Brydeinig, sylweddolom fod angen lleoliad mwy o faint er mwyn hwyluso diddordeb y cyhoedd. Rydym ni’n hynod o falch ein bod ni’n dod i Gaerdydd ac yn edrych ymlaen at ddigwyddiad rhyfeddol."

Am fwy o wybodaeth am yr Ŵyl, neu i brynu tocynnau ar gyfer y digwyddiad, ewch i http://www.archaeology.co.uk/festival/

Tags