Skip to content
Skip to navigation menu

English

Penaethiaid Pensaernïaeth yn mynd i’r Unol Daleithiau

11 Chwefror 2011

British Council

Yn sgil sefydlu partneriaeth ymchwil fawr newydd, mae gobaith i arbenigedd blaenllaw yn yr Unol Daleithiau roi hwb i ymchwil bensaernïol flaenllaw sy’n helpu i ddatblygu ffyrdd newydd o ddarparu dyfodol cynaladwy i ardaloedd ôl-ddiwydiannol yng Nghymru a thu hwnt.

Ysgol Pensaernïaeth Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd yw’r gyntaf yng Nghymru i lwyddo i sicrhau cyllid o gronfa nodedig, sef Cronfa Partneriaethau y Cyngor Prydeinig. Mae hi wedi cael grant o £20,000 i hybu cysylltiadau ymchwil academaidd rhwng prifysgolion yr Unol Daleithiau a’r DU.

Bydd y bartneriaeth yn golygu bod Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn cysylltu â Sefydliad Technoleg Illinois, Chicago, Prifysgol Illinois yn Urbana-Champion, Prifysgol Carnegie Mellon, ac Ysgol y Sefydliad Celf yn Chicago i roi cychwyn i ymchwil newydd mewn trawsffurfiadau ôl-ddiwydiannol cynaladwy, i ddatblygu cyrsiau ar y cyd ac i hybu cyfnewid myfyrwyr.

"Rydyn ni wrth ein bodd mai ni yw’r cyntaf yng Nghymru i gael cyllid o Gronfa Bartneriaethau mor nodedig gan y Cyngor Prydeinig," meddai Mhairi McVicar o Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

"Mae’r bartneriaeth yn cynnig cyfleoedd newydd i Ysgol Pensaernïaeth Cymru gynnal mentrau ymchwil ac addysgu yn ogystal â chyfnewid staff a myfyrwyr â rhai o brifysgolion mwyaf blaenllaw’r Unol Daleithiau," meddai ymhellach.

Yn ogystal â chyfnewid staff a myfyrwyr, bwriedir cynnal gweithdy a symposiwm a wnaiff astudio tirweddau trefol a gwledig ôl-ddiwydiannol yng Nghymru a’r Unol Daleithiau ac ymchwilio i’r potensial sydd yno i adfywio’u hamgylchedd a’u diwylliant.

Cyflwynodd dros hanner y 200 o brifysgolion yn y DU gais i’r gronfa gan ddangos cymaint yw’r galw yn y DU i ddatblygu partneriaethau strategol â’r Unol Daleithiau.

Y Cyngor Prydeinig yw sefydliad cysylltiadau diwylliannol rhyngwladol y DU, a chafodd cyfanswm o ryw 31 o brosiectau’r DU gyllid ganddo i ddechrau gwneud ymchwil newydd, cyd-ddatblygu cyrsiau a chyfnewid staff a myfyrwyr.

Ym mis Hydref, bydd arweinwyr addysg uwch o America a’r DU yn cyfarfod yng Nghastell Windsor i werthuso cynnydd prosiectau’r gronfa bartneriaethau newydd a thrafod y camau nesaf i ddatblygu’r bartneriaeth strategol rhwng addysg uwch yn yr Unol Daleithiau a’r DU.

Cewch weld enw pob prifysgol yn y DU i gael cyllid o Gronfa Partneriaethau Newydd y Cyngor Prydeinig yn www.britishcouncil.org/usa-about-us-newsroom-press-releases-new-partnership-fund-recipients.htm

Dolenni

Tags