Skip to content
Skip to navigation menu

English

Arddangos rhagoriaeth wyddonol

24 Mehefin 2013

CAS delegation webHeddiw, croesawodd Prifysgol Caerdydd ddirprwyaeth o 20 o uwch swyddogion o Academi Gwyddorau Tsieina (AGT), sy’n sefydliad academaidd blaenllaw ac yn ganolfan ymchwil a datblygu gynhwysfawr.

Bydd y ddirprwyaeth o AGT yn ymweld ag amrywiaeth o leoliadau ledled y DU i ddysgu am yr ystod o ymchwil a datblygu gwyddonol yn y sector cyhoeddus, sut i ddatblygu talent ac ysgogi arloesedd,  ac i ymweld â’r cyfleusterau labordy gorau. Prifysgol Caerdydd yw’r unig gyrchfan yng Nghymru ar deithlen AGT.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi’i chydnabod mewn asesiadau annibynnol gan y llywodraeth fel un o brif brifysgolion addysgu ac ymchwil Prydain, ac mae’n aelod o Grŵp Russell o brifysgolion mwyaf ymchwil ddwys y DU. Bydd dirprwyaeth AGT yn gweld enghreifftiau o ymchwil Caerdydd ar waith, a’r ffordd y mae’r brifysgol yn annog arloesedd yn y maes hwn.

Caiff yr ymwelwyr eu croesawu’n swyddogol gan y Rhag Is-Ganghellor, yr Athro Elizabeth Treasure, cyn i’r Athro Hywel Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor, Rhyngwladol ac Ymgysylltu, roi anerchiad addysgiadol ar Wyddoniaeth, Arloesi a Rheoli Ymchwil yn y Brifysgol.

Yn ystod y diwrnod, bydd y ddirprwyaeth yn cael teithiau o gwmpas y cyfleusterau arloesol yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth ac yn Sefydliad Catalysis Caerdydd, sy’n ganolfan ragoriaeth enwog ar gyfer ymchwil catalytig – sef yr astudiaeth o ddeunyddiau sy’n cyflymu adweithiau cemegol. Hefyd bydd cyfle i’r ddirprwyaeth siarad â myfyrwyr PhD mewn gwyddoniaeth. Y gobaith yw y bydd yr ymweliad yn agor deialog gynhyrchiol a pharhaus gydag aelodau o’r ddirprwyaeth.

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Sefydliad Catalysis Caerdydd

Academi Gwyddorau Tsieina

 

Tags

Newyddion Diweddaraf