Skip to content
Skip to navigation menu

English

Arddangos trosglwyddo gwybodaeth

13 Rhagfyr 2011

KTP pic 1Y cydymaith KTP Peter Italiano yn rhoi araith ar ôl cyflwyno’r wobr am boster iddo gan Mr David Way; Cyfarwyddwr Cyfnewid Gwybodaeth gyda’r Bwrdd Strategaeth Technoleg.

Mae rhai o enghreifftiau gorau’r Brifysgol o drosglwyddo gwybodaeth sy’n mynd â gwybodaeth arbenigol o’r Brifysgol i fusnesau i’w helpu i wella wedi bod yn cael eu harddangos.

Roedd cynhadledd gyntaf Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) Prifysgol Caerdydd yn arddangos y gorau o’r partneriaethau yn y Brifysgol, gan roi sylw i gydweithredu llwyddiannus a rhoi gwybod i’r cynrychiolwyr am fuddion y cynllun.

Mae KTP – a ariennir gan 19 o noddwyr Llywodraeth – yn gweld ffurfio partneriaeth rhwng busnes a Phrifysgol Caerdydd. Drwy gymryd rhan mewn KTP, gall cwmnïau gael gafael ar bobl â chymwysterau uchel i arwain prosiectau newydd ac arbenigwyr sy’n gallu datblygu datrysiadau arloesol i helpu i’r busnes dyfu.

Trefnwyd y gynhadledd gan Dr Helen McCarthy, o swyddfa KTP Prifysgol Caerdydd, a dywedodd: "Roedd y gynhadledd yn gyfle i arddangos Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Cafodd y gynhadledd gefnogaeth gyda mwy na 115 o bobl yn ei mynychu gan gynrychioli dros 36 o gwmnïau, 14 o ysgolion academaidd a noddwyr llywodraeth."

Mae’r bartneriaeth rhwng busnes a Phrifysgol Caerdydd yn recriwtio un o’r graddedigion (Cydymaith) i weithio yn y busnes a gyrru’r prosiect. Gall academyddion ddatblygu addysgu ac ymchwil sy’n berthnasol i fusnes; cymhwyso’u hymchwil arloesol i sefyllfaoedd busnes bywyd go iawn; ac adnabod themâu ymchwil newydd a phrosiectau i israddedigion/graddedigion.

Ychwanegodd Paul Thomas o swyddfa KTP Prifysgol Caerdydd: "Gafaelodd y cynrychiolwyr yn y cyfle i rwydweithio gyda chwmnïau a phartneriaid academaidd o brosiectau KTP sydd gan Brifysgol Caerdydd ar hyn o bryd sy’n cynnwys AgriSense BCS Ltd, BRE, GE Healthcare, LAS recycling a SKF Airframe.

"Roedd y cynrychiolwyr hefyd yn gallu gweld cyflwyniadau posteri gan yr 17 Cydymaith sydd gyda phartneriaethau presennol y Brifysgol," ychwanegodd.

Ymysg y siaradwyr roedd David Way, Cyfarwyddwr Cyfnewid Gwybodaeth a Phrosiectau Arbennig gyda’r Bwrdd Strategaeth Technoleg; Nick Battersby, Rheolwr Gyfarwyddwr REID Lifting ac Andrew Price, Rheolwr Ansawdd a Pheirianneg, Cwmni Moduron Ford, Penybont-ar-Ogwr.

KTP pic 2Dau gydymaith KTP arall: Tess Saltmarsh (Ysgol y Biowyddorau a Diagnosteg Ortho Glinigol) ac Alastair Bennett (Ysgol Beirianneg a Chwmni Moduron Ford).

Clywodd y mynychwyr hefyd gan Simon Elias, Cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Menter Ddarbodus (LERC), Ysgol Fusnes Caerdydd, yn ogystal â chlywed persbectif Cydymaith KTP gan Alastair Bennett (Cwmni Moduron Ford) a Tess Saltmarsh (Diagnosteg Ortho Glinigol).

KTP pic 3Enillydd y Wobr Poster Peter Italiano (canol) gyda David Way; Cyfarwyddwr Cyfnewid Gwybodaeth gyda’r Bwrdd Strategaeth Technoleg (chwith) a Paul Thomas, Swyddfa KTP Prifysgol Caerdydd (y dde).

Enillydd y gystadleuaeth poster oedd Peter Italiano, Cydymaith gyda’r bartneriaeth rhwng Reid Lifting a’r Ysgol Beirianneg a enillodd iPad2.

Dolenni Perthynol

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTPs)