Skip to content
Skip to navigation menu

English

Arddangos y Datblygiadau Cemeg Diweddaraf

10 Mai 2012

Showcasing chemistry's latest developments - web

Caiff y datblygiadau diweddaraf ar flaen y gad ym maes Cemeg eu datgelu yn y Brifysgol yr wythnos nesaf.

Mae Cynhadledd Cemeg Caerdydd, yn ei 11fed flwyddyn bellach, yn fforwm ar gyfer gwyddonwyr blaenllaw o bob rhan o’r byd i gyflwyno canlyniadau eu hymchwil arloesol. Mae darlithoedd yn cwmpasu amrediad cyfan Cemeg yn ogystal â’r rhyngwynebau rhwng Cemeg a disgyblaethau gwyddonol eraill.

Mae gwyddonwyr gwadd dros y ddwy flynedd ddiwethaf wedi cynnwys dau Lawryfog Nobel ym maes Cemeg, sy’n adlewyrchu’r ansawdd uchel iawn o wyddonwyr sydd wedi cefnogi’r digwyddiad hwn. Mae’r fformat unigryw hefyd yn caniatáu i wyddonwyr ifanc o Gaerdydd sydd ar ddechrau eu gyrfaoedd ymchwil rannu’r un llwyfan ag uwch wyddonwyr o fyd Cemeg.

Eleni, caiff Cynhadledd Cemeg Caerdydd ei chynnal ar 14 a 15 Mai 2012 yn Ysgol Cemeg Caerdydd ac mae’r siaradwyr gwadd yn cynnwys: Yr Athro Peidong Yang (Prifysgol California Berkeley, UDA), Yr Athro John Maier FRS (Basel, Y Swistir), Yr Athro David Crich (Prifysgol Talaith Wayne, UDA), Yr Athro Jeremy Hutson FRS (Durham), Yr Athro Clare Grey FRS (Caergrawnt) a’r Athro David O'Hagan (St. Andrews). Bydd eu darlithoedd yn cwmpasu pynciau mor amrywiol â nanodechnoleg newydd ar gyfer cadwraeth ynni, cemeg y genhedlaeth nesaf o fatris ac uwchgynwysorau, cemeg ensymaidd, glycogemeg, a phriodweddau unigryw sylfaenol moleciwlau tra oer.

Yn ogystal â’r darlithoedd a roddir gan wyddonwyr adnabyddus o’r tu allan i Gaerdydd, mae’r gynhadledd yn cynnwys darlithoedd a gyflwynir gan fyfyrwyr doethuriaeth ac ymchwilwyr ôl-ddoeuthuriaeth o Ysgol Cemeg Caerdydd. Bydd rhai o ymchwilwyr ifanc gorau’r Ysgol yn arddangos eu cyflawniadau ymchwil i gynulleidfa a fydd yn cynnwys arbenigwyr rhyngwladol yn eu maes.

Mae croeso i bawb ac mae rhagor o fanylion am Gynhadledd Cemeg Caerdydd 2012 ar gael yn: http://www.caerdydd.ac.uk/chemy/ccc2012.html .