Skip to content
Skip to navigation menu

English

A ydych chi’n un o’r GOREUON?

27 Gorffennaf 2010

The Best Awards logo

Unwaith eto rydym yn chwilio am arolygwr neu hyfforddwr meddygol neu ddeintyddol gorau Cymru.

Mae Gwobrau BEST, a sefydlwyd gan yr Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig, yn talu teyrnged i feddygon teulu, ymgynghorwyr mewn ysbytai a deintyddion sydd wedi dangos rhagoriaeth fel Arolygwyr Addysgol, Arolygwyr Clinigol neu Hyfforddwyr mewn Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig yng Nghymru.

Mae gan feddygon a deintyddion dan hyfforddiant hyd at ddiwedd mis Awst i enwebu meddygon teulu, ymgynghorwyr a deintyddion yng Nghymru sydd, yn eu barn nhw, wedi perfformio’n eithriadol mewn un o ddau gategori – sef gofal cychwynnol a gofal eilaidd.

Mae’r Gwobrau’n rhan o fenter a lansiwyd gan Ddeoniaeth Cymru, sef rhaglen ‘Arolygu’r Llwybr at Ragoriaeth’. Ei nod yw sicrhau rhagoriaeth mewn hyfforddiant meddygol trwy ddatblygu a chefnogi Arolygwyr Addysgol a Chlinigol o ansawdd uchel ledled Cymru.

Yn ogystal â chael ei enwi’n arolygwr neu hyfforddwr addysgol gorau Cymru, cyflwynir Bwrsariaeth Addysgol o £5,000 i’r enillydd ym mhob categori.

Dywedodd yr Athro Derek Gallen, Deon Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig: "Ein nod yw darparu rhagoriaeth mewn addysg feddygol a deintyddol barhaus ar gyfer tua 2,600 o feddygon a deintyddion sy’n gweithio yn y GIG yng Nghymru. Mae’n allweddol ein bod yn cael yr hyfforddwyr a’r arolygwyr gorau posibl yn gweithio gyda ni er mwyn cyrraedd y nod hwn.

"Bwriad y gwobrau hyn yw dweud diolch i’r grŵp hwn o broffesiynolion – sydd yn gweithio mor galed i’n helpu ni i ddarparu un o raglenni addysgol ôl-raddedig gorau’r wlad."

Bydd Gwobrau BEST 2010 yn gorffen gyda Chinio Gwobrwyo ar 22 Hydref 2010.

Am fwy o wybodaeth am y gwobrau, anfonwch e-bost at BESTawards@caerdydd.ac.uk neu ffoniwch 02920 687 418.