Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobrau i Fenywod Asiaidd Uchel eu Cyrhaeddiad

01 Ebrill 2011

Meena Upadhyaya WEBYr Athro Meena Upadhyaya

Mae academydd ysbrydolgar o Gaerdydd sydd wedi goresgyn caledi personol i fod yn arweinydd rhyngwladol yn ei maes wedi’i chydnabod yn sgil ei champau eithriadol.

Mae’r Athro Meena Upadhyaya o’r Sefydliad Geneteg Feddygol yn yr Ysgol Feddygaeth wedi’i chynnwys ar y rhestr fer ar gyfer un o’r Gwobrau i Fenywod Asiaidd Uchel eu Cyrhaeddiad yn y categori ‘Gweithiwr Proffesiynol y Flwyddyn’.

Mae’r Athro Upadhyaya wedi ennill cydnabyddiaeth ryngwladol ym maes geneteg feddygol, ac mae wedi gwella ansawdd bywyd i gleifion sydd wedi etifeddu anhwylderau sy’n bygwth eu bywydau. Mae wedi gwneud cyfraniadau o bwys i ddatblygu ac i weithredu technegau sy’n dod o hyd i fwtaniadau.

Mae llawer o’i hymchwil wedi’i rhoi ar waith yn llwyddiannus mewn gwasanaethau clinigol ymarferol gan arwain at welliannau mawr o ran diagnosio anhwylderau megis dystroffi’r cyhyrau a niwroffibromatosis.

Mae campau eithriadol yr Athro Upadhyaya yn ystod ei gyrfa yn fwy trawiadol byth yng ngoleuni ei phrofiadau personol. Collodd ei gŵr yn fuan ar ôl dod i Gymru, ond penderfynodd orffen ei PhD a chodi ei merch fach ar ei phen ei hun, tra arhosodd ei theulu yn India.

Yn ogystal ag ymchwilio ac addysgu yn y Brifysgol, mae Meena’n rhoi peth o’i hamser i fenywod yn y gymuned Asiaidd drwy gynnig cwnsel a chyngor. Mae’n gwirfoddoli i annog plant i fynd i’r brifysgol ac mae’n cymryd rhan yn gyson mewn gwaith codi arian. Mae ei hymrwymiad wedi bod yn allweddol wrth godi proffil menywod Asiaidd yn y Brifysgol ac yng Nghymru.

Dywedodd yr Athro Upadhyaya: "Roedd yn syndod mawr clywed fy mod i wedi cyrraedd y rhestr fer fel un o’r chwech yn y rownd derfynol ond mae wedi bod yn brofiad calonogol yn bendant. Dwi’n falch am fod hyn nid yn unig yn gydnabyddiaeth gyhoeddus ar sail fy ngwaith i ond mae wedi bod yn hwb mawr i’m hunanhyder i hefyd."

Caiff yr Athro Upadhyaya wybod a ydy hi wedi ennill y wobr mewn cinio gala a fydd yn cynnwys gwesteion o’r teulu brenhinol, y llywodraeth a byd busnes ar 19 Mai yn Park Lane yn Llundain.

Dolenni

 

Newyddion Cysylltiedig