Skip to content
Skip to navigation menu

English

Asesiad yn cydnabod ymchwil o’r radd flaenaf yng Nghaerdydd

18 Rhagfyr 2008

Dengys yr Ymarfer Asesu Ymchwil diweddaraf (2008) fod ymchwil o'r radd flaenaf yn cael ei gynnal ledled Prifysgol Caerdydd. Ar sail grym ymchwilio, mae’r Brifysgol wedi cyrraedd y pymthegfed safle y tro hwn - sy’n adlewyrchu maint mwy’r Brifysgol a’r atgyfnerthu a wnaed. Mae mwyafrif y meysydd ymchwil a gyflwynwyd i’w hasesu ymysg y deg uchaf yn y DU, yn seiliedig ar un o’r amryw fesuriadau derbyniol.

Asesir bod bron i 60 y cant o’r holl ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd o’r radd flaenaf neu’n rhagorol yn rhyngwladol - 4* a 3* sef y ddau gategori asesu uchaf. Yn rhyfeddol, nodwyd bod 33 allan o 34 maes ymchwil a gyflwynwyd gan y Brifysgol ar gyfer asesiad gan banel annibynnol o arbenigwyr yn cyflawni ymchwil sy’n cynnwys gwaith sydd "o’r radd flaenaf o ran gwreiddioldeb, arwyddocâd a chywirdeb."

"Rwyf wrth fy modd bod yr ymchwil o’r radd flaenaf sy’n cael ei gynnal yng Nghaerdydd yn cael ei gydnabod ac rwy’n llongyfarch y staff," meddai’r Is-ganghellor Dr David Grant.

Gwnaethpwyd newidiadau yn y dulliau asesu fel bod gan bob uned ymchwil broffil graddedig yn hytrach na sgôr rhif sengl. Ni ellir cymharu gradd Prifysgol Caerdydd yn uniongyrchol â’r tro diwethaf. Nid oedd Prifysgol Caerdydd a Choleg Meddygaeth Prifysgol Cymru wedi uno ar adeg yr Ymarfer Asesu diwethaf (2001). Byddai cyfartaledd gradd gyfunedig bryd hynny wedi gosod sefydliad unedig ar yr 22ain safle.

Ewch i www.cardiff.ac.uk/rae/ am ddadansoddiad manwl o’r holl Unedau Asesu.