Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobr seryddol

21 Ionawr 2011

Professor Matt GriffinProfessor Matt Griffin

Dyfarnwyd un o wobrau mwyaf mawreddog y Gymdeithas Seryddol Frenhinol i’r Athro Matt Griffin, o’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, i gydnabod bron 30 mlynedd o wasanaeth wedi’i ymroddi i ymchwil seryddol.

Dyfernir Medal Jackson-Gwilt y gymdeithas ar gyfer llwyddiant o ran dyfeisio, gwella neu ddatblygiadau mewn offeryniaeth neu dechnegau seryddol.

Cafodd Yr Athro Griffin ei anrhydeddu oherwydd gyrfa mewn tonystodau sy’n llai na milimetr ac yn fwy arwyddocaol oherwydd ei waith ar SPIRE – un o ddau gamera ar daith Hershel i’r gofod, sy’n cynnig mewnwelediad unigryw i rannau o’n bydysawd nas gwelwyd hyd yn hyn.

Ers dros ddegawd bu’r Athro Griffin yn arwain tîm rhyngwladol amrywiol, a’i dal ynghyd, gan gynnwys 18 sefydliad dros 3 chyfandir. Bu’n cymryd rhan o’r cam cychwynnol o ran cysyniad yr offer, ac mae wedi dyfalbarhau hyd at weithredu a dilysu SPIRE.

Dywedodd Yr Athro Roger Davies, Llywydd y Gymdeithas Seryddol Frenhinol: "Gyda’r gwobrau hyn, rydym yn cydnabod talentau hynod seryddwyr ymchwil, gwyddonwyr gofod a geoffisegwyr ledled y byd. Mae’r dynion a’r menywod hyn, yn hen ac yn ifanc fel ei gilydd, yn ymuno â rhengoedd gwyddonwyr nodedig a gafodd eu hanrhydeddu gan y Gymdeithas ers bron dwy ganrif. Rwyf wrth fy modd bod y Gymdeithas Seryddol Frenhinol wedi cydnabod eu llwyddiannau, y maent yn haeddu bod yn falch ohonynt."

Wrth dderbyn y wobr, ychwanegodd Yr Athro Griffin: "Rwyf wrth fy modd yn derbyn y wobr hon, yr wyf yn ei gweld yn deyrnged i lwyddiant Herschel a SPIRE, ac i lwyddiannau cyfunol tîm mawr o bobl dalentog iawn. Mae’n fraint i mi allu gweithio gyda nhw, ac rwyf yn hapus iawn yn gweld y canlyniadau gwyddonol gwych mae Herschel yn eu cynhyrchu."

Mae Matt Griffin yn ymuno â grŵp elitaidd o enillwyr, gan gynnwys ei gydweithiwr, Yr Athro Peter Ade, a enillodd y wobr yn 2009.

Dolenni: