Skip to content
Skip to navigation menu

English

Yr Oscars Cymreig

14 Mehefin 2011

Wales book of the year WEB

Darlithydd yn Ysgol y Gymraeg yw Cadeirydd Panel y Beirniaid Cymraeg ar gyfer prif gystadleuaeth lenyddol Cymru eleni.

Dyfernir Llyfr y Flwyddyn, a weinyddir gan Llenyddiaeth Cymru, i weithiau gorau’r flwyddyn yn y Gymraeg a’r Saesneg. Fe fydd yr awduron buddugol yn derbyn £10,000 yr un.

Fe fydd Dr Simon Brooks yn cyhoeddi enw yr enillydd Cymraeg mewn seremoni fawreddog a gynhelir yn null yr Oscars, nos Iau 7 Gorffennaf 2011 yn Cineworld, Caerdydd.

Dywedodd Dr Brooks: "Rwy’n edrych ymlaen at y noson yn fawr iawn. Gobeithio fod y profiad o droedio’r carped coch yng Nghaerdydd lawn gymaint o hwyl â theithio i Hollywood ar gyfer yr Oscars go-iawn!

"Fel pob un sydd wedi beirniadu cystadleuaeth fel hon, rwyf wedi darllen pethau gwych a gwachul yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Ond mae ’na lenyddiaeth ardderchog yn cael ei chyhoeddi yng Nghymru.

"Rwy’n falch imi gael y cyfle i gadeirio Panel y Beirniaid, ac yn edrych ymlaen at longyfarch yr awdur buddugol ar y noson ei hun."

Dolenni cysylltiedig