Skip to content
Skip to navigation menu

English

Athro Biowyddorau yn ennill gwobr arloesi fawreddog yn y DU

30 Mawrth 2012

Biosciences Professor wins prestigious UK innovation award WebYr Athro Jim Murray (canol) yn derbyn ei Wobr Arloeswr Masnachol gan Vince Cable a Dr Celia Caulcott, Cyfarwyddwr Arloesi a Sgiliau BBSRC.

Mae Ysgrifennydd Busnes y DU, Vince Cable, wedi cyflwyno Gwobr Arloeswr Masnachol y Flwyddyn y Cyngor Ymchwil i’r Athro Jim Murray o Ysgol y Biowyddorau.

Enillodd yr Athro Murray wobr y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC) am ei gyfraniad i ddyfeisio dull cyflym a hawdd ei ddefnyddio o ganfod DNA gan ddefnyddio golau. Mae’n bosibl y gellir defnyddio’r dechnoleg hon ar gyfer nifer o ddibenion pwysig, gan gynnwys profion sensitif am organebau heintus a allai arwain at welliannau dramatig mewn gofal iechyd mewn gwledydd datblygol a datblygedig.

Mae’r dechnoleg, a elwir yn "brawf bioymoleuol mewn amser real", yn rhoi arwydd o bresenoldeb dilyniannau DNA penodol, gan ddefnyddio fersiwn o’r ensym lwsifferas, sydd hefyd yn cynhyrchu golau mewn pryfed tân. Mae’r prawf hwn mor syml fel y gellid ei ddefnyddio yn unrhyw fan, a gall roi canlyniadau o fewn munudau, yn dibynnu ar nifer y bacteria neu firysau y profir amdanynt.

Wrth gyflwyno gwobrau’r BBSRC mewn seremoni yn Sefydliad y Peirianwyr Sifil yn Llundain, dywedodd Dr Cable: "Hoffwn longyfarch yr enillwyr ar eu llwyddiant. Mae’r DU yn arwain y byd yn y biowyddorau ac mae’n hanfodol ein bod yn manteisio ar y cryfder hwn i sicrhau’r manteision cymdeithasol ac economaidd mwyaf posibl. Mae pob un sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol wedi gwneud ymdrech sylweddol i sicrhau y caiff effeithiau eu hymchwil eu teimlo ymhell y tu hwnt i’r gymuned wyddonol ac mae hyn yn wir yn werth ei ddathlu."

Dywedodd yr Athro Murray: "Rwy’n falch dros ben fy mod wedi ennill y wobr hon, ar flaen cystadleuwyr cadarn, sy’n adlewyrchu’r gwir botensial y mae’r dechnoleg hon yn ei gynnig. Un o’r posibiliadau mwyaf cyffrous yw’r hyn y gallai gynnig o ran gwella gofal iechyd mewn gwledydd datblygol. Er bod miliynau o bobl sydd wedi’u heintio â HIV, dim ond nifer fach o labordai sy’n gallu cynnal profion molecwlar cywir yn ne Affrica, ac mae angen dirfawr am brofion rhad a chyfleus. Rydym yn gobeithio y gellir datblygu’r dechnoleg hon i gynnig dull profi cyflymach a fydd ar gael yn fwy eang, sy’n hanfodol ar gyfer monitro’r afiechyd."

Dywedodd Cyfarwyddwr Arloesi a Sgiliau’r BBSRC, Dr Celia Caulcott: "Hon yw oes y biowyddorau, gyda thechnegau a thechnolegau’n cynyddu ar gyflymder cyffrous. Mae arloesiadau heddiw’n tynnu sylw at effaith y potensial sy’n bodoli a’r posibiliadau enfawr sy’n deillio o fiowyddoniaeth."

Bu Jeremy Webb, Prif Olygydd cylchgrawn New Scientist, yn siarad yn y seremoni hefyd, a dywedodd: "‘Dwi ddim yn meddwl fy mod i wedi gweld casgliad gwell o syniadau yn fy holl deithiau gyda’r New Scientist dros yr 20 mlynedd diwethaf."

Dywedodd yr Athro Ole Petersen FRS, Cyfarwyddwr Ysgol y Biowyddorau: "Mae hon yn wobr fawr ei bri ac mae Jim i’w longyfarch yn wresog am ei gyfraniad. Fel y dywedodd yr Ysgrifennydd Busnes yn y seremoni wobrwyo, mae’n hanfodol bwysig bod cryfderau biowyddonol y DU yn sicrhau’r manteision cymdeithasol ac economaidd mwyaf posibl."

Dolennau cysylltiedig:

Ysgol y Biowyddorau

 

Tags