Skip to content
Skip to navigation menu

English

Denu’r meddyliau gorau

08 Chwefror 2011

Professor Sir Martin Evans

Mae Llywydd y Brifysgol yn annog rhai o’r myfyrwyr mwyaf addawol i ystyried ysgoloriaethau ariannol newydd sy’n cael eu cynnig mewn ymdrech i ddenu’r meddyliau gorau i’r Brifysgol a’u cadw yno.

Daw galwad yr Athro Syr Martin Evans wrth i’r Brifysgol gychwyn ail rownd Ysgoloriaethau Ymchwil y Llywydd.

Dywedodd Syr Martin Evans, Llywydd Prifysgol Caerdydd, a dderbyniodd Wobr Nobel am Feddygaeth yn 2007 am ei ymchwil arloesol i fôn-gelloedd embryonau: "Mae Ysgoloriaethau Ymchwil Prifysgol Caerdydd yn cynnig y cymorth ariannol sydd ei angen ar fyfyrwyr nodedig i barhau â'u hastudiaethau ymchwil ôl-raddedig.

"Yn yr hinsawdd economaidd bresennol, gallai myfyrwyr fod yn meddwl eilwaith ynglŷn â pharhau â’u hastudiaethau. Pwrpas yr ysgoloriaethau hyn yw gwneud yn siŵr nad yw diffyg arian yn rhwystr rhag parhau ag ymchwil ôl-raddedig arloesol."

Sefydlwyd Ysgoloriaethau Ymchwil y Llywydd pan ddaeth yr Athro Syr Martin Evans yn Llywydd newydd Prifysgol Caerdydd yn 2010.

Nod yr ysgoloriaethau yw denu myfyrwyr sydd am weithio ar brosiectau cyffrous a heriol mewn amgylcheddau dynamig ag adnoddau da o dan oruchwyliaeth ymchwilwyr llwyddiannus sydd wedi ennill eu plwyf.

Cafodd yr ysgoloriaethau eu hanelu at ymgeiswyr o'r ansawdd gorau.

Mae’r 38 myfyriwr cyntaf wedi ymuno â’r Brifysgol eisoes. Daw’r rhan fwyaf o’r DG, ond mae yna fyfyrwyr nodedig hefyd o wledydd tramor. Ymhlith y meysydd sy’n destun ymchwil mae llenni iâ mewn cyfnodau o gynhesu byd-eang yn y gorffennol ac effaith newid amgylcheddol ar Aber Hafren.

Mae llawer o brosiectau eraill yn mynd i'r afael â materion sy’n ymwneud â chynaladwyedd. Maent yn cynnwys datgarboneiddio’r rhannau o Affrica islaw Sahara a chynhyrchu biodanwyddau.

Mae’r prosiectau iechyd yn cynnwys therapiwteg newydd ar gyfer canser y fron a delweddu’r hyn sy’n digwydd yng nghortecs yr ymennydd. Mae myfyrwyr eraill yn ymchwilio i faterion ynghylch amlddiwylliannaeth a hunaniaeth genedlaethol.

"Mae Prifysgol Caerdydd yn gartref i rai o arbenigwyr pennaf y byd mewn meddygaeth, cynaladwyedd, newid yn yr hinsawdd a’r dyniaethau. Mae Ysgoloriaethau’r Llywydd yn cynnig gyfle i fyfyrwyr o’r DG ac ar draws y byd i wneud ymchwil arloesol gyda chymorth rhai o academyddion mwyaf blaenllaw’r byd yn eu maes," meddai Syr Martin.

"Dylem wneud yn siŵr fod y meddyliau gorau’n dod i Gymru. O helpu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, datblygu cyffuriau newydd i gleifion, creu ffyrdd newydd a chynaladwy o gynhyrchu bwyd, deall goblygiadau amlddiwylliannaeth – mae’r ysgolheigion hyn yn helpu i wthio ffiniau ymchwil," ychwanegodd.

Mae yna 11 o raglenni i gyd yn darparu cyfleoedd drwy Ysgoloriaethau Ymchwil y Llywydd, gyda chyfranogiad gan yr Ysgolion Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr, Biowyddorau, Seicoleg, Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol, Peirianneg, Optometreg a Gwyddorau’r Golwg, Cemeg, Gwyddorau Cymdeithasol, y Gyfraith, Fferylliaeth, Meddygaeth, Astudiaethau Ewropeaidd, Hanes, Archaeoleg a Chrefydd, Gwyddorau Cyfrifiadurol, a Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth.

Dolenni:

 
The President's Research Scholarships

Tags