Skip to content
Skip to navigation menu

English

Lansio Both Awtistiaeth

19 Medi 2013

Autism web

Mae arbenigwyr ym maes anabledd datblygiadol yn uno i wella canlyniadau ar gyfer awtistiaeth.

Bydd digwyddiad lansio a gynhelir gan y Brifysgol yn datgelu gwefan ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant ac oedolion ag awtistiaeth, o’r enw Both Ymchwil-Polisi-Arfer.

Defnyddir y Both gan ymchwilwyr a gweithwyr proffesiynol nad ydynt yn ymchwilwyr, i rannu gwybodaeth ar draws nifer o feysydd o arbenigedd a chodi ymwybyddiaeth am ymchwil i awtistiaeth.

Dyma brosiect newydd Canolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru'r Brifysgol, yn yr Ysgol Seicoleg.

Dywedodd yr Athro Sue Leekam o’r Ysgol Seicoleg, sy’n arwain y prosiect:

"Bydd y Both nid yn unig yn sicrhau bod cyfoeth o wybodaeth am awtistiaeth ar gael, bydd hefyd yn cysylltu pobl sy’n gweithio yn y maes ac ymchwilwyr, a’u galluogi i gronni eu gwybodaeth a gweithio’n fwy effeithiol gyda’i gilydd.

"Bydd gan y prosiect gyrhaeddiad byd-eang, trwy bresenoldeb y both ar y rhyngrwyd, a fydd yn caniatáu ymchwilwyr y DU a gweithwyr proffesiynol nad ydynt yn ymchwilwyr, i dynnu ar brofiad o awtistiaeth mewn rhannau eraill o’r byd."

Dywedodd Gwenda Thomas AC, Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru:

"Bydd y Both yn chwarae rhan hanfodol o ran casglu tystiolaeth a chysylltu gweithwyr ymchwil, polisi ac arfer proffesiynol.

"Rwy’n ddiolchgar bod canolbwynt yr ymchwil a gyflawnir gan Ganolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru yn berthnasol i ni ac yn ein helpu i ddatblygu ein gweledigaeth ar gyfer unigolion ag awtistiaeth a nodir yn ein cynllun gweithredu strategol ar gyfer anhwylderau’r sbectrwm awtistig 2008.

"Yn seiliedig ar adborth gan ddigwyddiadau rhanddeiliaid a gynhaliwyd y llynedd, rydym yn llunio cynllun gweithredu adnewyddedig a fydd yn cael ei ddosbarthu ar gyfer ymgynghoriad eang yn y flwyddyn newydd."

Cyflwynir y digwyddiad lansio gan Gwenda Thomas AC, a’r Athro Sue Leekam, a gynhelir gan Ganolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru, ddydd Iau 19 Medi.

Bydd cyflwyniad ar y prosiect ac arddangosiad ar-lein i ddilyn. Bydd cynrychiolwyr o bob cymuned yn trafod materion sy’n berthnasol i’w maes arbenigedd nhw a’u hymgysylltiad â’r both.

Ariennir y Both ar y cyd gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) a Llywodraeth Cymru.

Dolenni defnyddiol

Canolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru

Yr Ysgol Seicoleg