Skip to content
Skip to navigation menu

English

Rhaglen datblygu arweinyddiaeth yn ennill gwobr

27 Tachwedd 2010

Martin Udwin o Adnoddau Dynol gyda'r wobrMartin Udwin o Adnoddau Dynol gyda'r wobr

Mae cefnogaeth y Brifysgol i ddatblygiad ymchwilwyr yn arweinyddion i'r dyfodol wedi ei chydnabod drwy wobr glodfawr gan Times Higher Education.

Mae'r Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer Arweinwyr Timau Ymchwil yn helpu Prif Ymchwilwyr (PIs), Prif Ymchwilwyr newydd, neu rai sydd ag uchelgais i ennill swydd o'r fath, i ddatblygu rhwydweithiau cynnal, deall blaenoriaethau strategol y sefydliad, a datblygu sgiliau ymarferol.

Cafodd y Rhaglen ei henwebu yng nghategori Cyfraniad Eithriadol at Ddatblygu Arweinyddiaeth, gan guro cystadleuwyr o bum prifysgol arall i ennill y wobr.

Wrth siarad am y wobr, meddai'r Athro Terry Threadgold, y Dirprwy Is-Ganghellor dros Staff ac Amrywiaeth: "Mae ennill y wobr hon yn gydnabyddiaeth haeddiannol i Jayne Dowden, Sue Midha, Martin Udwin a phawb arall yn Adnoddau Dynol sy'n gysylltiedig â datblygu a darparu'r rhaglen hon ar gyfer ein staff. Maent i gyd yn haeddu ein llongyfarchiadau a'n diolch. Bu adborth staff ynglŷn â safon y rhaglen yn rheswm allweddol dros y wobr, ynghyd â'r effaith enfawr y mae wedi ei chael ar ein staff a'r sefydliad. Mae dros 100 o PIs Caerdydd bellach wedi dewis cwblhau'r rhaglen — mwy na'r cyfanswm sydd wedi eu hyfforddi gan holl brifysgolion eraill y DU. Mae hon yn gamp fawr."

THE Awards 2010

Mae'r Rhaglen Arweinyddiaeth a Rheolaeth yn rhedeg dros gyfnod o bedwar i chwe mis, ac mae'n helpu'r rhai sy'n cymryd rhan i ddatblygu, ymysg sgiliau eraill, fwy o hunanymwybyddiaeth, sgiliau rheoli amser, arweinyddiaeth ymarferol o dîm ymchwil, a gwell dealltwriaeth o brosesau a gweithdrefnau'r Brifysgol.

Ers 2007, mae'r Brifysgol wedi rhedeg naw rhaglen ar gyfer 104 o ymchwilwyr o bob disgyblaeth: gwyddoniaeth, meddygaeth, y gwyddorau cymdeithasol, peirianneg a'r dyniaethau.

Mae’r Brifysgol yn darparu cymorth cynhwysfawr ac integredig i helpu’r holl ymchwilwyr proffesiynol — yn ymchwilwyr ôl-raddedig ac yn staff ymchwil — i ddatblygu eu sgiliau trosglwyddadwy a'u sgiliau datblygu gyrfa ar ddechrau’u gyrfa. Cafodd y ddarpariaeth hon ei gosod ar restr fer y Gwobrau yng nghategori Cefnogaeth Eithriadol i Ymchwilwyr ar Ddechrau Gyrfa.
Gwobrau ‘Times Higher Education’ yw ‘Oscars’ addysg uwch, ac maent yn cydnabod gwaith sy'n torri tir newydd mewn sefydliadau addysg uwch yn y DU. Cafwyd bron i 500 o ymgeiswyr ar draws 18 categori'r gwobrau, sydd bellach yn eu chweched flwyddyn.

Dolenni perthynol