Skip to content
Skip to navigation menu

English

Effaith wobrwyol

08 Mai 2010

Mr Nazar Amso, School of Medicine, Professor Nick Avis, School of Computer Science, and Mr Stuart Gall, Fusion IPMr Nazar Amso, School of Medicine, Professor Nick Avis, School of Computer Science, and Mr Stuart Gall, Fusion IP

Mae cwmni deillio llwyddiannus o Brifysgol Caerdydd wedi datblygu a lansio offer newydd arloesol i hyfforddi myfyrwyr mewn sonograffeg.

Cydnabuwyd cwmni MedaPhor Ltd yn ddiweddar gyda Gwobr Impact yn y Gwobrau Arloesedd blynyddol am ei ddatblygiad o Efelychydd Uwchsain ‘Claf Rhithwir’. Roedd hwn yn brosiect ar y cyd a arweiniwyd gan Mr Nazar Amso o’r Ysgol Feddygaeth ynghyd â’r Athro Nick Avis o’r Ysgol Gyfrifiadureg a Gwybodeg.

Yn draddodiadol mae dulliau hyfforddi ar gyfer sonograffwyr wedi bod yn ddrud, yn cymryd llawer o amser ac yn ddibynnol ar a oes cleifion ac adnoddau ar gael. Mewn gwrthgyferbyniad, mae’r system hyfforddi a gynigir gan MedaPhor yn gyflym, effeithiol ac nid oes angen iddo fod wedi’i leoli mewn amgylchedd clinigol.

Mae’r system yn defnyddio teclyn i’w ddal yn y llaw, tebyg i reolydd gêm gyfrifiadurol, sy’n cael ei drin er mwyn cynhyrchu delweddau uwchsain o rannau penodol o’r corff dynol. Mae’r amgylchedd rhithwir a grëir yn galluogi cyflawni tasgau sy’n ymdebygu’n agos at y rhai sy’n cael eu cynnal mewn sesiynau uwchsain byw a hefyd mae’n rhoi adborth unionsyth i hyfforddeion ar eu perfformiad.

Lansiwyd y ScanTrainer yn swyddogol yn y cyfarfod gwyddonol blynyddol ar gyfer y Gymdeithas Brydeinig er Delweddu Gynecolegol. Cefnogwyd y prosiect gan grantiau oddi wrth Lywodraeth Cynulliad Cymru ar adegau gwahanol o ddatblygiad yr efelychydd.

Dywedodd Stuart Gall, Swyddog Prif Weithredu MedaPhor: "Rydym ni’n falch iawn i ennill y Wobr Impact hon. Mae’r gwaith a wnaethpwyd ar y cyd gyda Phrifysgol Caerdydd, ynghyd â chefnogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru a’n prif fuddsoddwyr, Fusion IP a Chyllid Cymru, wedi bod yn hanfodol o ran dod â’r ScanTrainer newydd at y farchnad."