Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobrwyo Arloesedd

06 Mai 2009

David Jenkins, Cyfarwyddwr Coed Cymru (chwith) gyda Mr Phil Jayne, Cadeirydd, Coed CymruDavid Jenkins, Cyfarwyddwr Coed Cymru (chwith) gyda Mr Phil Jayne, Cadeirydd, Coed Cymru

Mae cydweithredu llwyddiannus rhwng y Brifysgol a Coed Cymru sy’n helpu i gynhyrchu tai fforddiadwy carbon isel gan ddefnyddio pren meddal wedi’i dyfu yng Nghymru, wedi cael ei gydnabod yng Ngwobrau Arloesi blynyddol y Brifysgol.

Gwelodd y prosiect - Tŷ Unnos - ‘Tŷ mewn un noson’ - Ysgol Bensaernïaeth Cymru'r Brifysgol a Coed Cymru yn gweithio mewn partneriaeth i helpu i gynhyrchu tai fforddiadwy carbon isel gan ddefnyddio pren meddal wedi’i dyfu yng Nghymru, a allai gynnig i adeiladwyr tai ddewis arall yn lle’r coed sy’n cael eu mewnforio ar gyfer tai cynaliadwy.

Yn ogystal â bodloni holl nodau’r prosiect, maent wedi rhagori ar y perfformiad technegol sydd ei angen ar gyfer tai domestig sydd wedi galluogi’r tîm i edrych ar drafod adeiladau mwy, a allai gynnwys adeiladau fel ysgolion.

Dywedodd Dr Wayne Forster, Ysgol Bensaernïaeth Cymru: "Mae’r wobr hon yn adeiladu ar y gwaith y mae’r Ysgol wedi bod yn ei wneud i sefydlu’r posibilrwydd o gynhyrchu tai cymdeithasol cost isel gan ddefnyddio pren meddal wedi’i dyfu yng Nghymru.

(Chwith i’r dde) Mr Steve Coombs, Ysgol Bensaernïaeth Cymru, Mr Phil Jayne, Cadeirydd, Coed Cymru, Dr David Grant, Is-ganghellor y Brifysgol, Ceri Delemore, Partner, Geldards LLP, Dr Wayne Forster, Ysgol Bensaernïaeth Cymru, Mr David Jenkins, Cyfarwyddwr, Coed Cymru.(Chwith i’r dde) Mr Steve Coombs, Ysgol Bensaernïaeth Cymru, Mr Phil Jayne, Cadeirydd, Coed Cymru, Dr David Grant, Is-ganghellor y Brifysgol, Ceri Delemore, Partner, Geldards LLP, Dr Wayne Forster, Ysgol Bensaernïaeth Cymru, Mr David Jenkins, Cyfarwyddwr, Coed Cymru.

"Mae’r prosiect penodol hwn wedi’n helpu ni i ail-beiriannu deunydd wedi’i dyfu yng Nghymru gyda galluoedd perfformiad gwael, isel mewn gwerth, ar gael yn hawdd ac yn lleol, i fod yn system integredig gwerth uchel a allai o bosibl arwain at gynhyrchu tai cynaliadwy lleol i helpu i lenwi’r bwlch tai yng Nghymru."

Mae cyllid pellach wedi cael ei sicrhau, gan ganiatáu’r tîm i barhau ymchwil cymhwysol gyda’r nod o ddatblygu’r system ar gyfer cynhyrchu i’r farchnad dorfol.

Dywedodd Cyfarwyddwr Coed Cymru, David Jenkins: "Mae hwn wedi bod yn ymdrech tîm gwirioneddol. Mae symud o’r her wreiddiol a osodwyd gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru ddwy flynedd yn ôl i lle’r ydym ni heddiw, yn dyst i gryfder y syniad gwreiddiol a gweledigaeth ein cefnogwyr, cyflenwyr a gweithgynhyrchwyr sydd bellach yn dod â’r cynnyrch hwn i’r farchnad."

Mae Gwobrau Arloesi Prifysgol Caerdydd, bellach yn eu nawfed flwyddyn, yn gyfle i ddathlu’r cysylltiadau a’r cydweithrediadau llwyddiannus a ffurfir rhwng y Brifysgol a diwydiant.

Noddwyd Gwobrau 2009 gan Geldards LLP, Fusion IP a Chyllid Cymru .

www.cardiff.ac.uk/webresources/video/video-player.swf width=440 height=340 type=application/x-shockwave-flash bgcolor="#ffffff" quality="high" wmode="" salign="t" allowfullscreen="true" flashvars="autoP=false&vidWidth=320&vidHeight=240&vidVolume=.7&vidSkin=http://www.cardiff.ac.uk/styles/_core/videoskins/CF_SkinUnderAllNoCaption.swf&vidSource=http://www.cardiff.ac.uk/webresources/video/coed.flv">