Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobrwyo rhagoriaeth feddygol

05 Ebrill 2012

Clincial Teacher Award webMr Philip Banfield yn derbyn ei wobr BMA

Mae clinigwr o Ogledd Cymru wedi cipio gwobr bwysig sy’n cydnabod ei ragoriaeth mewn addysgu.

Mae Mr Philip Banfield, sy’n ymgynghorydd wedi ei leoli yng Ngogledd Cymru, wedi ennill gwobr bwysig Athro Clinigol y Flwyddyn gan Grŵp Dysgu BMA Cymru Wales/ BMJ mewn cydnabyddiaeth o’i waith yn Ysgol Glinigol Gogledd Cymru - sy’n helpu i gefnogi myfyrwyr meddygol o Gaerdydd ar leoliadau clinigol yng Ngogledd Cymru.

Derbyniodd Mr Banfield y wobr leol gan yr Ysgol Meddygaeth cyn cyrraedd y rownd derfynol ar gyfer gwobr Athro Clinigol y Flwyddyn.

Dywedodd yr Athro John Bligh, Deon a Chyfarwyddwr Addysg Feddygol yr Ysgol Meddygaeth: "Rydym yn falch iawn o’r hyn y mae Mr Phil Banfield wedi’i gyflawni. Mae ef a’i dîm yn enghreifftiau gwych o athrawon ysbrydoledig sydd bob amser yn rhoi’r myfyriwr yn y rheng flaen o ran eu haddysgu clinigol.

"Mae’r awyrgylch a’r amgylchedd ar gyfer dysgu y maen nhw wedi’u creu yng Ngogledd Cymru yn deyrnged i ansawdd uchel yr athrawon clinigol yn y rhan honno o Gymru - sy’n cael ei adlewyrchu o flwyddyn i flwyddyn drwy adborth gan fyfyrwyr sy’n gyson ardderchog."

Dywedodd Mr Banfield, sy’n Obstetrydd a Gynaecolegydd Ymgynghorol: "Mae hyn yn gydnabyddiaeth enfawr o’r addysgu clinigol o ansawdd uchel sy’n digwydd mewn Ysbytai Dosbarth yng Nghymru, a lleoliadau clinigol yng Ngogledd Cymru yn arbennig.

"Mae Ysgol Glinigol Gogledd Cymru yn gaffaeliad unigryw ar gyfer addysgu israddedigion, gyda chyfleusterau rhyfeddol. Rwyf mor falch i arwain tîm gwych o athrawon brwdfrydig, gyda chymorth gan staff gwych - mae elfen fugeiliol enfawr pan mae myfyrwyr mor bell i ffwrdd o’u prifysgol.

"Mae myfyrwyr meddygol Cymru’n gwneud meddygon ardderchog, o farnu yn ôl y rhai a gawn ni yn y Gogledd.

"Roedd yn noson wych ac rwy’n hynod ddiolchgar i bawb fu’n gysylltiedig â hi. Roedd cael cydnabyddiaeth ymhlith y fath gwmni o fri yn wefreiddiol iawn."

Dywedodd Stephen Jones, Dirprwy Ysgrifennydd BMA Cymru Wales: "Mae athrawon clinigol Cymru’n chwarae rhan hanfodol wrth ddarparu hyfforddiant o ansawdd uchel ar gyfer ein meddygon sy’n ymuno â’r proffesiwn, ac annog mwy o hyfforddeion i edrych ar Gymru fel man i weithio a byw. Mae’r wobr hon yn cydnabod i ryw raddau eu rôl bwysig a dylanwadol iawn."


Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Meddygaeth

Cymdeithas Feddygol Prydain