Skip to content
Skip to navigation menu

English

Brwydr am wobr cyfathrebu genedlaethol

20 Mawrth 2012

Battle for national communication prize Sam Durley webSam Durley, myfyriwr PhD, Ysgol y Biowyddorau

Bydd dau aelod o Brifysgol Caerdydd yn cystadlu yn erbyn wyth enillydd rhanbarthol arall am deitl FameLab y DU, sef cystadleuaeth ryngwladol i ddod o hyd i gyfathrebwyr gwyddoniaeth newydd ar gyfer yr 21ain ganrif.

Enillodd Sam Durley, sy’n fyfyriwr PhD yn Ysgol y Biowyddorau, a Dr Simone Cuffe, sy’n Gydymaith Ymchwil yn yr Ysgol Meddygaeth, rownd ranbarthol Cymru ym mis Tachwedd y llynedd.

Yfory (Mawrth 21) byddan nhw’n cystadlu yn y rownd derfynol genedlaethol yn Sefydliad Brenhinol Prydain Fawr yn Llundain. Bydd ganddynt dri munud yn unig i wneud eu cyflwyniadau, gyda’r siawns o gystadlu am deitl rhyngwladol FameLab os byddan nhw’n llwyddo.

Nod FameLab yw dod o hyd i ddarpar wyddonwyr carismatig sy'n gallu ysbrydoli pobl i weld y byd o safbwynt newydd.

Mae Sam yn arbenigo mewn darganfod sut y caiff pecynnu DNA ei ail-lunio er mwyn trwsio DNA a ddifrodwyd. Yn y rownd ranbarthol, gwnaeth argraff ar y beirniaid gyda'i gyflwyniadau ar epigeneteg a'r rheswm pam y gall cathod sydd wedi’u clonio fod â chotiau o liwiau gwahanol, a sut y caiff eich DNA ei wasgu i mewn i gell, neu’r hyn y mae’n ei ddisgrifio fel ‘sut rydych chi’n cael dau forfil i mewn i gar mini’.

Dywedodd Sam: "Rwy'n falch iawn i fod yn rhan o FameLab gan fy mod yn teimlo'n gryf nad does dim pwynt mewn gwneud gwyddoniaeth o gwbl os nad ydych chi’n gweiddi am y peth - mae’n hanfodol rhannu canfyddiadau, addysgu'r cyhoedd, a dangos i'r cyhoedd yr hyn y mae eu cyllid hollbwysig wedi'i gyflawni. Rwy’n gobeithio y bydd y cyfle hwn yn fy helpu i barhau gyda fy ngwaith o gyfathrebu gwyddoniaeth."

Battle for national communication prize Simone Cuff webDr Simone Cuffe, cydymaith ymchwil, yr Ysgol Meddygaeth

Ar hyn o bryd mae Simone yn gweithio ar brawf ar gyfer canser y brostad yn Sefydliad Haint ac Imiwnedd Caerdydd. Roedd ei chyflwyniad cyntaf yn y rowndiau rhanbarthol yn canolbwyntio ar y system imiwnedd a’r ffordd y mae’n rhyngweithio gyda braster, ac i ddilyn bu’n trafod pam ein bod yn teimlo'n sâl pan fydd firysau’n ymosod ar ein cyrff – gan ddatgelu mai ymatebion y corff ei hun sy'n gwneud i ni deimlo'n wael, yn aml.

Anogwyd Simone i gymryd rhan yn FameLab gan gyfaill, ac nid oedd wedi disgwyl cael ei gwahodd i roi cyflwyniad yn y Rownd Derfynol. Dywedodd: "Rwyf wedi fy synnu’n fawr fy mod wedi cyrraedd mor bell â hyn yn y gystadleuaeth. Mae cystadlaethau fel FameLab yn hanfodol o ran cael gwyddonwyr a fyddai fel arall yn aros yn y labordy i roi mwy o fynediad i'r cyhoedd i’w darganfyddiadau."

Y beirniaid yn rownd derfynol Prydain fydd y niwrowyddonydd Prydeinig yr Athro Russell Foster FRS o Brifysgol Rhydychen; Andrew Cohen, pennaeth uned gwyddoniaeth glodwiw'r BBC; a’r Athro Alice Roberts, sy’n anatomydd, awdur gwyddoniaeth, a darlledwr adnabyddus a raddiodd o’r Ysgol Meddygaeth. Bydd pob beirniad yn asesu cyflwyniadau’r cystadleuwyr yn y rownd derfynol yn ôl tair elfen: sef cynnwys, eglurder a charisma. Bydd y digwyddiad o dan ofal Quentin Cooper, cyflwynydd rhaglen Material World BBC Radio 4. Bydd yr enillydd yn mynd ymlaen i gystadlu am deitl Enillydd Rhyngwladol FameLab 2012 yn The Times Cheltenham Science Festival (12-17 Mehefin) eleni.

Syniad gan The Times Cheltenham Science Festival yw’r gystadleuaeth hon, mewn cydweithrediad â NESTA (y Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Gwyddoniaeth, Technoleg a'r Celfyddydau). Yn 2012, caiff y gystadleuaeth yn y DU ei chefnogi gan NESTA ac EDF Energy.