Skip to content
Skip to navigation menu

English

Trechu Anhwylder Deubegynol

27 Mawrth 2009

Mae’r driniaeth addysgol gyntaf yn y byd ar y rhyngrwyd ar gyfer cleifion ag iselder deubegynol yn mynd i gael ei roi ar brawf gan ymchwilwyr y Brifysgol gan weithio gyda’r cyflwynydd teledu adnabyddus, Dr Alice Roberts.

Nod y rhaglen Trechu Anhwylder Deubegynol yw addysgu cleifion a’u perthnasau ynglŷn â’r diagnosis, achosion, a thriniaethau iselder deubegynol. Mae rhan fawr yn canolbwyntio ar helpu cleifion i ddatblygu sgiliau hunanreoli a ffyrdd i ymdopi ag arwyddion cynnar o gael ail bwl.

Mae’r rhaglen yn cynnwys wyth modiwl rhyngweithiol 20 munud o hyd, sydd ar gael ar y wefan dros gyfnod o bedwar mis. Datblygwyd cynnwys y rhaglen gyda chyfraniad gan aelodau o Gymdeithas Iselder Manig Cymru (MDF-Cymru). Cyflwynir pob modiwl gan fyfyriwr graddedig o Gaerdydd a darlithydd ym Mhrifysgol Bryste, Dr Alice Roberts, sy’n adnabyddus i gynulleidfaoedd teledu Coast, a’i chyfres Don’t Die Young am iechyd ar y BBC. Ei chyd-gyflwynydd yw Dr Danny Smith o’r Ysgol Feddygaeth, prif ymchwilydd y prawf. Bydd cleifion yn gallu trafod y rhaglen a rhannu profiadau a gwybodaeth gyda’i gilydd ar fforwm ar-lein.

Dywedodd Dr Roberts: "Nod Trechu Anhwylder Deubegynol yw rhoi cleifion a pherthnasau mewn cysylltiad â’r syniadau diweddaraf ynglŷn ag iselder deubegynol - a gyda’i gilydd. Mae’n esbonio symptomau a dewisiadau o ran triniaethau mewn modd hygyrch, a gobeithiwn y bydd cleifion yn ystyried y fforwm ar-lein yn ffynhonnell o gefnogaeth ychwanegol a gwerthfawr. Mae’n ymwneud â rhoi gwybodaeth i bobl, a rhoi lle i rannu a thrafod profiadau. "

Bydd y prawf clinigol yn dechrau ym mis Mehefin 2009, a bydd yn cynnwys tua 100 o gleifion gydag anhwylder deubegynol yn Ne Cymru. Mae wedi cael ei ddatblygu gyda chyllid gan y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd ac mewn cydweithrediad â’r Cwmni Dysgu Gofal Iechyd.

Tags