Skip to content
Skip to navigation menu

English

u’n ennill gwobrau BEST

28 Hydref 2010

The BEST Awards 2010

Yr Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig yn gwobrwyo rhagoriaeth feddygol

Cafodd dau feddyg o Gymru ei hanrhydeddu gan Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig y Brifysgol am eu rhagoriaeth yn addysgu’r genhedlaeth nesaf o weithwyr iechyd proffesiynol ar draws Cymru.

Anrhydeddwyd Dr Liam McKnight, Radiolegydd Ymgynghorol yn Ysbyty Treforys, Abertawe, a Dr John Rees, meddyg teulu ym Meddygfa Llanfair, Llanymddyfri, yng ngwobrau BEST 2010.

Mae gwobrau BEST, sydd bellach yn eu hail flwyddyn, yn rhan o’r rhaglen ‘Goruchwylio'r Llwybr i Ragoriaeth’ sydd â’r nod o sicrhau rhagoriaeth mewn hyfforddiant meddygol trwy ddatblygu a chynorthwyo goruchwylwyr addysgol a chlinigol o ansawdd uchel ledled Cymru.

Roedd pob meddyg a deintydd dan hyfforddiant yng Nghymru yn gallu enwebu ymgynghorydd, meddyg teulu neu ddeintydd a oedd, yn eu barn nhw, yn perfformio’n eithriadol.

Dywedodd Dr John Rees: "Rwyf wrth fy modd yn ennill y wobr BEST hon sy’n cydnabod pwysigrwydd monitro meddygon iau. Rwy’n credu’n gryf y dylai addysgwyr meddygol yng Nghymru ddarparu peth o'r addysgu a hyfforddiant ôl-raddedig gorau yn y DG i feddygon dan hyfforddiant.

Best Awards 2010 - Award photograph(O’r chwith i’r dde) Yr Athro Derek Gallen, Dr John Rees, Dr Liam McKnight a’r Athro Syr Mansel Aylward.

"Heb os, cael f’enwebu gan fy hyfforddai a chael fy newis gan fy nghyd-feddygon ar gyfer y wobr hon yw uchafbwynt fy ngyrfa fel addysgwr a fy nghyfranogiad i addysg feddygol."

Derbyniodd Dr McKnight a Dr Rees Fwrsariaeth Addysg gwerth £5,000 yr un.

Hefyd, anrhydeddwyd Dr Roger Ramsay, Dr Huw Mason, Dr Paul Das, Dr Lauren Kraaijeveld, Dr David Thomas a Dr Eamon Eales am eu cyfraniad i oruchwyliaeth addysgol.

Dywedodd yr Athro Derek Gallen, y Deon ôl-raddedig: "Mae goruchwylwyr a hyfforddwyr addysgol meddygol Cymru yn chwarae rhan hollbwysig wrth ddarparu hyfforddiant o safon uchel i’n meddygon sy’n cychwyn ar eu gyrfa ac yn denu mwy o hyfforddeion i weithio a byw yng Nghymru.

"Mae’r wobr hon yn cydnabod y rhan bwysig a dylanwadol sydd ganddyn nhw."

Mae’r Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig yn gyfrifol am gomisiynu, goruchwylio a monitro’r ddarpariaeth o addysg a hyfforddiant ar gyfer tua 2,600 o feddygon a deintyddion dan hyfforddiant mewn swyddi ôl-raddedig yn y GIG ar draws Cymru.

Dolenni

Yr Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig