Skip to content
Skip to navigation menu

English

Syniadau Mawr

01 Mawrth 2011

Big Ideas Logo

Bydd modelau yn arddangos gwisgoedd moesegol, cyfle i roi cynnig ar gyfarpar sy’n mesur manteision seiclo ac arddangosfa ymchwil ymhlith y digwyddiadau a fydd yn rhan o raglen Syniadau Mawr y Brifysgol.

Mae Syniadau Mawr yn rhan o Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg (11-20 Mawrth) ac Wythnos Ymwybyddiaeth o’r Ymennydd (14-20 Mawrth), a bydd yn rhedeg drwy gydol mis Mawrth gan roi cyfle i bobl o bob oed weld a phrofi’r ymchwil diweddaraf yng Nghaerdydd.

Yn ystod y mis, bydd uchafbwyntiau’r rhaglen yn cynnwys arddangosfa o waith yr Ysgol Seicoleg ar ddatblygiad y plentyn; cyfle i ddysgu am ddarganfyddiad diweddaraf y Brifysgol, sef maestref o adeiladau cofebol ar lannau Afon Wysg; a diwrnod i’r teulu ym Mharc Bute lle gall pobl ddysgu am fanteision seiclo a rhoi cynnig ar gyfarpar mesur.

Hefyd, bydd cerddwyr yng nghanol Caerdydd yn gallu gweld rhai o’r delweddau mwyaf trawiadol ac anghyffredin o’r ymennydd a gipiwyd gan ymchwilwyr yn y Brifysgol yn ystod mis Mawrth. Cânt eu darlledu ar sgrin fawr y BBC yn yr Ais.

Dywedodd yr Athro Hywel Thomas, y Dirprwy Is-ganghellor Ymgysylltu a Rhyngwladol: "Mae Syniadau Mawr yn ymwneud â rhannu ein gwybodaeth ac ymchwil. Ein nod yw cyfathrebu sut rydym yn ceisio datrys rhai o gwestiynau mawr y byd, yn enwedig ym meysydd iechyd a chynaladwyedd. Mae’r digwyddiadau ar gyfer pob oed ac yn cynrychioli sawl maes gwahanol o ymchwil arbenigol ar draws y Brifysgol."

Mae’r rhan fwyaf o’r digwyddiadau am ddim a chafodd y rhagloen ei chydlynu gan Dîm Ymgysylltu Cymunedol y Brifysgol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn www.cardiff.ac.uk/bigideas

Yr Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg yw dathliad mwyaf y genedl o wyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg. Yr Wythnos Ymwybyddiaeth o’r Ymennydd yw’r ymgyrch byd-eang i wneud y cyhoedd yn fwy ymwybodol o gynnydd a manteision ymchwil yr ymennydd.

Dolenni perthynol

 

Tags