Skip to content
Skip to navigation menu

English

Syniadau Mawr

27 Chwefror 2012

big ideas pic Web

Ai ceir trydan yw’r dyfodol a sut gall DNA achub y panda? Dyna rai o’r cwestiynau a fydd yn codi yn rhaglen Syniadau Mawr y Brifysgol.

Mae Syniadau Mawr, a fydd yn rhedeg drwy gydol mis Mawrth yn dod ag academyddion sydd ar y blaen yn eu meysydd gwyddoniaeth a thechnoleg at ei gilydd i rannu eu syniadau diweddaraf.

Mae’r digwyddiad yn cefnogi Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg (9-18 Mawrth) ac Wythnos Ymwybyddiaeth o'r Ymennydd (12-18 Mawrth) a bydd yn gyfle i bobl o bob oed brofi ymchwil diweddaraf Caerdydd yn y fan a’r lle.

Yn ystod yr wythnos, bydd uchafbwyntiau’r rhaglen yn cynnwys:

· Trafodaeth rhwng Camilla Batmanghelidjh, sylfaenydd Kids Company, a Sara Jaffee, gwyddonydd datblygiadol, ynglŷn ag anghenion plant ym Mhrydain, dan ofal yr Ysgol Seicoleg;

· Cyflwyniad gan Dr Paul Nieuwenhuis, Ysgol Fusnes Caerdydd: ai ceir trydan yw’r dyfodol o ran moduro cynaliadwy;

· Darlith gan yr Athro Syr Robin Murray o’r Sefydliad Seiciatreg, Coleg y Brenin, Llundain, am y dulliau a ddefnyddir gan wyddonwyr i wella dealltwriaeth am anhwylderau seicotig ac i’w gwella.

Dywedodd James Vilares o’r tîm Ymgysylltu â'r Gymuned: "Mae rhaglen Syniadau Mawr yn ymwneud â rhannu ein gwybodaeth ac ymchwil â’r gymuned yn gyffredinol. Yng Nghaerdydd mae ein hymchwilwyr yn ateb rhai o gwestiynau mwyaf y byd ym meysydd gwyddoniaeth, cynaliadwyedd, technoleg a pheirianneg. Trwy gydol mis Mawrth, gall pobl o bob oed fynychu ffilmiau, darlithoedd, trafodaethau ac ymgomion rhwng arbenigwyr er mwyn ehangu eu gwybodaeth."

I gael rhaglen lawn o’r gweithgareddau neu er mwyn cadw lle ar gyfer digwyddiad, ewch i www.cardiff.ac.uk/bigideas.

Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg yw’r dathliad mwyaf yn y DG o wyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg. Wythnos Ymwybyddiaeth o'r Ymennydd yw’r ymgyrch fyd-eang i wella gwybodaeth y cyhoedd am gynnydd a manteision ymchwil i’r ymennydd.

Dolenni perthynol

Syniadau Mawr