Skip to content
Skip to navigation menu

English

Lansio e-Labordy Rhithwir Bioamrywiaeth

15 Medi 2011

BioVel - webArbenigwyr o 15 o sefydliadau partner o amgylch Ewrop yn ymgynnull ym Mhrifysgol Caerdydd ar gyfer Dechrau Prosiect Ymchwil BioVel

Mae prosiect ymchwil arloesol a allai drawsnewid astudio bioamrywiaeth o amgylch y byd wedi’i lansio yn y Brifysgol.

Mae’r prosiect a arweinir gan yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, gyda chyllid gwerth €5 miliwn, yn awyddus i ddarparu gwasanaeth hollbwysig a fydd yn gwella’r ffordd y mae gwyddonwyr yn rhannu, yn dadansoddi ac yn cyflwyno gwybodaeth ym maes cynyddol gwyddorau bioamrywiaeth

Gwyddorau bioamrywiaeth yw astudio planhigion ac anifeiliaid sy’n byw ar ein planed a’r amgylcheddau maent yn byw ynddynt. Wrth i bryderon godi ynghylch cyflymder difodiant rhywogaethau penodol wrth i’w cynefinoedd naturiol gael eu dinistrio fwyfwy, ac wrth i fioamrywiaeth ddod yr un mor bwysig â newid yn yr hinsawdd ar yr agenda gwleidyddol, ni allai’r prosiect ymchwil newydd fod yn fwy amserol.

Gan ddechrau ym mis Medi 2011, bydd y prosiect tair blynedd o’r enw e-Labordy Rhithwir Bioamrywiaeth (BioVeL) yn sefydlu e-Labordy rhyngwladol – y cyntaf o’i fath yn Ewrop – a fydd yn caniatáu i wyddonwyr bioamrywiaeth fynd i’r afael â heriau ymchwil amrywiol ar y cyd.

Mae arbenigwyr o Brifysgol Caerdydd ynghyd â 15 o bartneriaid o sefydliadau ledled Ewrop, yn gobeithio, o’i gwblhau, y bydd yr e-Labordy BioVeL yn galluogi gwyddonwyr i ddefnyddio adnoddau data, dadansoddi a chyfrifiadura lluosog ar gyfer gwyddorau bioamrywiaeth am y tro cyntaf, drwy seilwaith e-Wyddoniaeth cadarn.

Dywedodd cydlynydd y prosiect, Alex Hardisty o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg: "Bydd canlyniadau’r prosiect hwn yn gwella astudio bioamrywiaeth. Bydd gwyddonwyr ym mhob man yn elwa’n uniongyrchol ar yr offer, gwybodaeth ac arbenigedd a geir yn y seilwaith hwn, gan gynnig addewid cyfleoedd newydd i ymchwilio’n haws i broblemau bioamrywiaeth sylweddol gydag effaith ar y gymdeithas."

Ariennir BioVeL o dan raglen e-Seilweithiau FP7 y Comisiwn Ewropeaidd i gefnogi creu’r Ardal Ymchwil Ewropeaidd ac mae wedi’i restru gan y Comisiwn Ewropeaidd yn y dosbarth gorau ymhlith mwy na 60 o gynigion.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect BioVeL, ewch i http://www.biovel.eu/

 

Tags