Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dyfarnu Darlithyddiaeth flaenllaw i gyfarwyddwr biowyddorau

04 Ebrill 2013

oleMae Cymdeithas Ffisiolegol fwyaf y byd wedi dyfarnu Darlithyddiaeth Nodedig Horace W Davenport y gymdeithas i gyfarwyddwr Ysgol y Biowyddorau, yr Athro Ole Petersen.

Mae Cymdeithas Ffisiolegol America, sydd â 10,000 a mwy o aelodau, wedi gwahodd yr Athro Petersen i draddodi Darlith awr o hyd y Dyfarniad yng nghyfarfod Bioleg Arbrofol (EB) 2013 brynhawn dydd Mawrth, 23 Ebrill 2013. Cyflwynir y ddarlith yng Nghanolfan Gynadledda ac Arddangos Boston.

Thema’r ddarlith fydd 'Mecanweithiau arwyddion calsiwm mewn celloedd epithelial: rolau mewn ffisioleg a phatholeg'. EB yw cynulliad fwyaf y byd ar fioleg gyffredinol ac amcangyfrifir y bydd 15,000 o bobl yn mynychu’r digwyddiad eleni.

Dywed Cadeirydd Adran Gastroberfeddol a’r Afu/Iau Cymdeithas Ffisiolegol America, yr Athro Marshall Montrose "Darlithyddiaeth Nodedig Horace W Davenport yw’r gydnabyddiaeth fwyaf blaenllaw y gall Adran Gastroberfeddol a’r Afu Cymdeithas Ffisiolegol America ei chynnig" a bod "y dyfarniad yn cydnabod cyflawniad nodedig oes o ymchwil ffisiolegol ym maes gastroberfeddol a’r Afu ".

Yn gyffredinol, caiff Darlith Davenport ei thraddodi gan ymchwilwyr blaenllaw o’r Unol Daleithiau, a dim ond dwywaith cyn hyn y’u cyflwynwyd gan wyddonwyr o Ewrop, sef y diweddar Syr James Black, King's College Llundain (Enillydd Gwobr Nobel) ym 1994 a’r Athro Geoff Burnstock, University College Llundain yn 2001.

Dolenni defnyddiol

Ysgol Biowyddorau Caerdydd