Skip to content
Skip to navigation menu

English

Llwyddiant rhyngwladol dwbl i Athro’r Biowyddorau

30 Mehefin 2011

John HarwoodYr Athro John Harwood ar ôl derbyn ei wobr Supelco/Nicholas Pelick yng Nghyfarfod Blynyddol Cymdeithas Cemegwyr Olew America (AOCS) yn Cincinnati ym mis Mai 2011. O’r chwith i’r dde: Dr Erich Dumelin (Llywydd newydd AOCS), Dr Len Sidisky (Supelco), Yr Athro John Harwood, Dr J. Keith Grime (Llywydd ymadawol AOCS)

Mae’r Athro John Harwood newydd ddychwelyd o’r Unol Daleithiau a Hwngari , lle cafodd ei gydnabod yn y naill wlad a’r llall am ymchwil nodedig.

Roedd yr Athro Harwood, o’r Ysgol Biowyddorau, yn Cincinnatti i dderbyn Gwobr Ymchwil Supelco/Nicholas Pelick. Mae’r Wobr yn cydnabod ymchwil gwreiddiol eithriadol mewn brasterau, olewau a chemeg neu fiocemeg lipidau ac mae’n un o'r gwobrau pwysicaf yn ei maes, gyda sawl deiliad Gwobr Nobel ymhlith enillwyr y gorffennol. Rhaid i’r enillwyr fod wedi gwneud cyfraniadau nodedig trwy ddarganfyddiadau ymchwil dylanwadol a phapurau technegol o’r radd flaenaf.

Derbyniodd yr Athro Harwood wobr 2011 am ei waith yn ymwneud a sawl gwahanol agwedd ar ymchwil i lipidau (brasterau ac olewau) planhigion. Yn benodol, mae wedi gwella dealltwriaeth ynglŷn â sut mae planhigion yn rheoli metaboledd lipidau. Mae nifer o chwynladdwyr yn gweithio trwy eu heffaith ar lipidau, ac mae ymchwil yr Athro Harwood hefyd wedi bod o gymorth i ddeall y prosesau hyn. Yn ddiweddar, mae ymchwil yr Athro Harwood wedi bod yn ymwneud â chael gwell cynnyrch gan gnydau olew. Mae treial llwyddiannus o olew hadau rêp wedi cadarnhau’r hyn a ragwelwyd gan ei dîm ymchwil.

Cyflwynwyd y wobr i’r Athro Harwood gan Gymdeithas Cemegwyr Olew America (AOCS) yn ei chyfarfod blynyddol, lle bu’r Athro Harwood yn traddodi darlith. Noddir y Wobr gan y cwmni biocemeg Supelco a Chyn-lywydd AOCS, Nicholas Pelick.

Hefyd, traddodwyd darlith gan yr Athro Harwood pan gafodd ei dderbyn yn Aelod er Anrhydedd o Academi Gwyddorau Hwngari, sef un o’r cyrff gwyddonol mwyaf dylanwadol yn Ewrop. Dyfernir Aelodaeth er Anrhydedd ond i bobl ag enw arbennig o dda yn rhyngwladol a chysylltiad cryf â gwyddoniaeth yn Hwngari. Mae’r Athro Harwood wedi gweithio’n agos gyda nifer o gyd-wyddonwyr yn Hwngari dros y blynyddoedd, yn enwedig gyda’r Athro Laszlo Vigh o Academi Gwyddorau Hwngari yn Szeged.

Dywedodd yr Athro Harwood, sydd hefyd yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Ysgol Biowyddorau Prifysgol Caerdydd: "Mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn brysur, ond pleser mawr oedd derbyn anrhydedd gan ddau gorff gwyddonol rhyngwladol. Mae’r ddau anrhydedd yn cydnabod y gwaith a wnaed gan fy nhimau ymchwil yma yng Nghaerdydd dros y blynyddoedd, yn ogystal â gwaith ein llu o bartneriaid rhyngwladol."

Dywedodd yr Athro Ole Petersen, Cyfarwyddwr yr Ysgol Biowyddorau, sydd ei hun yn Aelod Anrhydeddus o Academi Hwngari: "Rwyf wrth fy modd fod ymchwil pwysig John Harwood wedi cael ei gydnabod gan ddau gorff nodedig dros ben. Mae gwobr AOCS ac ethol John yn Aelod er Anrhydedd o Academi Gwyddorau Hwngari yn gydnabyddiaethau rhyngwladol o ansawdd gwaith yr Ysgol Biowyddorau ar fiocemeg planhigion."