Skip to content
Skip to navigation menu

English

Blas - rhowch eich adborth inni ac ennill talebau John Lewis

20 Medi 2013

Blas NewsletterMae Blas yn gyfrwng cyfathrebu mewnol allweddol i staff y Brifysgol.

Rydyn ni eisiau i Blas fod cystal ag y gall fod fel ei fod yn rhoi’r wybodaeth a’r newyddion rydych chi eisiau eu darllen.

A wnewch chi dreulio ychydig o funudau’n cwblhau’r arolwg byr hwn? Defnyddir eich adborth a’ch syniadau i ddatblygu rhifynnau Blas i’r dyfodol.

Bydd gan bawb sy’n cwblhau’r arolwg gyfle i ennill gwerth £50 o dalebau John Lewis.

Bydd yr arolwg yn cau am 9am ddydd Iau 3 Hydref.

https://www.surveys.cardiff.ac.uk/blascymraeg