Skip to content
Skip to navigation menu

English

Hwb ar gyfer prosiect microsgopeg blaenllaw

21 Gorffennaf 2010

Dr Paola BorriDr Paola Borri

Mae Dr Paola Borri o Ysgol y Biowyddorau wedi ennill Gwobr Arweinyddiaeth uchel ei bri a allai roi ei gwaith ymchwil ar lwyfan ryngwladol.

Mae Dr Borri yn ffisegydd sy’n gweithio ym maes bioffotoneg yn y rhyngwyneb rhwng gwyddorau bywyd a gwyddorau ffisegol.

Nawr, mae wedi ennill £1.1M ar ffurf Gwobr Arweinyddiaeth gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) dros y pum mlynedd nesaf. Bydd hyn yn cefnogi ei gwaith ymchwil ei hun, ynghyd â chydymaith ymchwil, dwy radd ddoethurol ac adnoddau ar gyfer rhaglen ymchwil. Mae Ysgol y Biowyddorau’n cefnogi’r wobr drwy gyflwyno swydd ddarlithio fel rhan o’r tîm.

Mae Cymrodoriaethau Arweinyddiaeth EPSRC yn cefnogi ymchwilwyr talentog sydd â’r potensial i ddatblygu i fod yn arweinwyr rhyngwladol sy’n gallu gosod agendâu ymchwil newydd. Gan gyhoeddi’r cymrodoriaethau newydd, dywedodd Gweinidog y Wladwriaeth dros Brifysgolion a Gwyddoniaeth David Willetts: "Mae cefnogi gwyddonwyr a pheirianwyr talentog drwy gydol eu gyrfaoedd yn hollbwysig i symud sylfaen ac economi wyddoniaeth y DU yn ei blaen.

"Mae’r cymrodoriaethau mawreddog hyn yn fuddsoddiad pwysig i’r dyfodol, a byddant yn ein helpu i ddatblygu technolegau arloesol ac atebion ar gyfer yr heriau pwysig sydd o’n blaenau, ac yn diogelu ein lle fel enillwyr rhyngwladol."

Bydd Dr Borri’n defnyddio’r wobr hon i ddatblygu technoleg "nanosgôp gweledol" newydd i bennu cyfansoddiad cemegol cynhenid rhannau nanoraddfa mewn celloedd byw. Bydd yn caniatáu astudio celloedd byw’n fanylach heb yr angen am staenio fflwroleuol, sy’n cael ei ddefnyddio gyda’r technegau presennol a gall effeithio ar y celloedd sy’n cael eu hastudio.

Dylai’r dechnoleg newydd agor y posibilrwydd o astudio ystod o broblemau biolegol a meddygol sy’n amhosibl gyda’r dechnoleg bresennol. Mae’r rhain yn cynnwys cwestiynau am bilennau celloedd a allai olygu bod goblygiadau o ran HIV a’r ffliw. Dylai’r dechnoleg helpu hefyd gydag IVF ac ymchwil canser, lle nad oes modd defnyddio labeli fflwroffon.

Dywedodd Dr Borri: "Mae’n anrhydedd wirioneddol i dderbyn gwobr o’r fath. Roedd y maes yn gystadleuol iawn - credaf fod mwy na 650 o gynigion amlinellol i ddechrau gyda’r bwriad i roi hyd at 50 o gymrodoriaethau. Mae’n gyffrous iawn cael y cyfle i roi fy sgiliau’n llawn amser i arwain yr her dechnoleg hon at lwyddiant. Bydd yr ymchwil hon yn datblygu’r maes hwn o ficrosgopeg weledol, gwella ein dealltwriaeth o ffiseg a’r gwyddorau materol, a bydd yn mynd i’r afael â phroblemau biofeddygol y mae bron yn amhosibl mynd i’r afael â hwy gyda’r technegau sydd ar gael ar hyn o bryd."

Dywedodd yr Athro Ole Peterson, Cyfarwyddwr Ysgol y Biowyddorau: "Mae’r wobr hon yn llwyddiant aruthrol i Paola ac rydym yn hynod falch drosti. Mae cystadleuaeth ffyrnig am y gwobrau hyn. Mae’r rhaglen ymchwil hon yn anelu at helpu gwyddonwyr i ddatrys ystod eang o gwestiynau anodd - a hefyd i sefydlu Paola ymhlith goreuon y byd yn ei maes. Mae’n bleser gan yr Ysgol gefnogi ei phrosiect drwy greu swydd ddarlithio newydd."