Skip to content
Skip to navigation menu

English

Canolfan astudio maes bioamrywiaeth Borneo yn agor

23 Awst 2008

Mae canolfan astudio maes yn jyngl Borneo bellach yn weithredol, gydag ymchwilwyr a myfyrwyr o Ysgol y Biowyddorau yn ymgymryd ag astudiaethau bywyd gwyllt yn yr ardal gyfagos.

Prosiect ar y cyd rhwng y Brifysgol ac Adran Bywyd Gwyllt Sabah yw Canolfan Faes Danau Girang, sydd wedi’i lleoli yng Ngwarchodfa Bywyd Gwyllt Kinabatangan.

Mae’r Ganolfan wedi’i hamgylchynu â chymysgedd o fathau o goedwigoedd, mae wedi’i rhannu gan afon Kinabatangan ac yn ddelfrydol ar gyfer astudio bioamrywiaeth. Mae deg math o brimatiaid yn bresennol, ynghyd ag eliffant Borneo, llewpardiaid cymylog a chrocodeiliaid dŵr hallt.

Mae cyfleusterau’r Ganolfan yn cynnwys labordy, cyfleuster paratoi sbesimenau, man cyflwyno a thrafod a llety ar gyfer 20 o fyfyrwyr.

Llofnodwyd memorandwm cyd-ddealltwriaeth (MC) rhwng yr Adran a Phrifysgol Caerdydd ym mis Awst y llynedd. Derbyniodd y ganolfan ei myfyrwyr cyntaf o Gaerdydd y mis diwethaf.

Hyd yn hyn, mae 19 o fyfyrwyr wedi ymgymryd â phrosiectau ymchwil ar famaliaid bach, primatiaid, crocodeiliaid, gloÿnnod byw, gwyfynod, llyffantod, pryfed, llystyfiant a bywyd adar fel rhan o’u gwaith cwrs.

Dywedodd Chloe Parker, myfyrwraig ail flwyddyn sy’n astudio Sŵoleg ac yn gwneud astudiaeth ar brimatiaid: "Mae’r lle hwn yn anhygoel. Roedden ni’n disgwyl y cyfleusterau mwyaf sylfaenol. Wedi’r cwbl, rydyn ni’n dod i jyngl trofannol. Ond mae’r hostel a’r cyfleusterau eraill yn ardderchog."

Dywedodd cyfarwyddwr Danau Girang, Dr Benoit Goossens, o Ysgol y Biowyddorau, mai nod y ganolfan oedd cynnal rhaglenni ar gyfer myfyrwyr am o leiaf 20 wythnos o’r flwyddyn. "Bydd ymchwilwyr yn gweithio ar eu prosiectau yma am weddill y flwyddyn," meddai.

Mae un prosiect sydd eisoes ar y gweill yn cynnwys dilyn llwybr Eliffantod Borneo i ddeall eu strwythur cymdeithasol yn well. Dywedodd Nurzhafarina Othman, myfyriwr PhD sy’n arwain yr astudiaeth: "Mae astudiaethau ar yr agweddau genetig ar Eliffant Borneo wedi cael eu cynnal yn y gorffennol ond rydyn ni eto i astudio eu strwythur cymdeithasol, nad oes gennym bron unrhyw wybodaeth amdano."

Dywedodd cyfarwyddwr Adran Bywyd Gwyllt Sabah, Laurentius Ambu fod y cydweithio â Chaerdydd wedi darparu arian i wella’r cyfleuster yn ogystal â chael offer i’r ganolfan sy’n hanfodol ar gyfer ymchwil.

Mae dyddiadur fideo yn dilyn y cwrs maes diweddar ar gyfer myfyrwyr israddedig yn eu hail flwyddyn yn Ysgol y Biowyddorau yn y ganolfan ar gael yma.

Tags