Skip to content
Skip to navigation menu

English

Both digidol Cymraeg ar gyfer Caerdydd

16 Ebrill 2013

Welsh language digital hub for CardiffMae’r Dinesydd, sef y papur newydd lleol Cymraeg a fu’n bodoli ers 1973, yn mynd i gael ei ddatblygu’n foth cymunedol ar gyfer siaradwyr Cymraeg.

Mewn partneriaeth â Menter Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd, mae’r Dinesydd yn bwriadu datblygu gwefan newydd a fydd yn foth ar-lein ar gyfer siaradwyr Cymraeg yn y brifddinas a’r rhai hynny sy’n ymddiddori ym mywyd y brifddinas.

Y bwriad yw datblygu cymuned ar-lein a fydd yn ffynhonnell gwybodaeth ryngweithiol sy’n berthnasol i fywyd bob dydd yng Nghaerdydd. Ni fydd y wefan yn disodli’r Dinesydd, sy’n dathlu ei ben-blwydd ar ei wedd bresennol yn 40 eleni, ond yn hytrach yn creu cyfrwng newydd er mwyn apelio at gynulleidfa newydd ac adlewyrchu bywyd bywiog y brifddinas.

Dywedodd Sara Moseley, Cyfarwyddwr Datblygiad Ysgol Newyddiaduriaeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol y Brifysgol, "Hoffwn ddiolch i Is-ganghellor y Brifysgol, yr Athro Colin Riordan, am ei gefnogaeth ariannol a’i awydd i ddatblygu cysylltiad â phrosiectau lleol fel Y Dinesydd digidol".

Bydd y partneriaid yn gweithio gyda gwirfoddolwyr i ddatblygu’r gwasanaeth digidol Cymraeg ar gyfer yr amcangyfrif o 36,000 o siaradwyr Cymraeg sy’n byw yng Nghaerdydd.

Am ragor o wybodaeth, neu i gyfrannu at ddatblygu’r safle, cysylltwch â Sian Lewis ym Menter Caerdydd: sianlewis@mentercaerdydd.org.

Dolenni cysylltiedig

Ysgol Newyddiaduriaeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol

Y Dinesydd

Menter Caerdydd

 

Newyddion Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol