Skip to content
Skip to navigation menu

English

Celf yr Ymennydd

14 Hydref 2011

brain art WebUn o’r delweddau a gaiff ei dangos yn rhan o’r arddangosfa

Bydd arddangosfa sy’n dangos delweddau ymchwil o’r radd flaenaf am yr ymennydd i’w gweld yn rhan o wŷl yng Nghaerdydd.

Yr Athro Derek Jones a Dr Silvia De Santis o Ganolfan Delweddu Ymchwil yr Ymennydd ym Mhrifysgol Caerdydd (CUBRIC) yn yr Ysgol Seicoleg sydd wedi’u cynhyrchu’r delweddau hyn sy’n dangos rhannau o fater gwyn - y nerfau a’r ffibrau sy’n ffurfio ‘gwifriad’ yr ymennydd dynol.

Deilliodd y delweddau’n rhan o ‘CONNECT’, sef prosiect y mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn ei ariannu lle mae’r Athro Jones a Dr De Santis yn defnyddio ymagweddau ffiseg MRI datblygedig i wella ein dealltwriaeth o’r rhannau hyn yn yr ymennydd dynol byw.

Er mwyn gallu dehongli eu canlyniadau mor llawn â phosibl, maent wedi creu technegau delweddu newydd a greodd y delweddau syfrdanol hyn o’r ymennydd.

Mae’r Athro Jones a Dr De Santis wedi gweithio gyda’r artist lleol, Phil Lambert, i gynhyrchu’r arddangosfa y maent wedi’i galw’n CUBART (CUBRIC-ART). Caiff y pum cynfas a gynhyrchir eu harddangos yn rhan o ddigwyddiad celf gymunedol Made in Roath.

Dyma farn yr Athro Derek Jones am y prosiect: "Wrth greu 'CUBART', rydym wedi glynu at egwyddor gadarn o beidio ag addasu’r data delweddu at ddibenion artistig. Data go iawn yw’r siapiau a esblygir, sy’n deillio o ymennydd go iawn – ymennydd y ddau ohonom ni!"

Bydd y gyfres gyntaf o gynfasau, o’r enw ‘Tractology’, yn cael ei dangos yn Oriel Sho, Inverness Place, rhwng dydd Gwener, 14 Hydref a dydd Sul, 30 Hydref (10 a.m. – 4 p.m.).

Dolenni cysylltiedig

Canolfan Delweddau Ymchwil yr Ymennydd Caerdydd

Made in Roath

Llyfryn yr Ŵyl