Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gweledigaeth

04 Ebrill 2008

Mae ymchwil gan Brifysgol Caerdydd er mwyn gwella gwybodaeth am strwythur a swyddogaeth yr ymennydd dynol wedi’i gydnabod â gwobr.

Mae Dr Alexander Leemans o Ganolfan Ddelweddu Ymchwil i’r Ymennydd, Prifysgol Caerdydd (CUBRIC) wedi ennill y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth Arbenigwr ar yr Ymennydd General Electric (GE). Cyhoeddwyd y canlyniadau yng Nghyngres Radioleg Ewrop.

Gan ddefnyddio techneg delweddu cyseiniant magnetig a ddatblygwyd yn ddiweddar, ac a elwir yn ddelweddu tensor ymledol, mae gwyddonwyr yn gallu ymchwilio’n anghredadwy o fanwl i drefniant mater gwyn yr ymennydd (sy’n gweithredu fel ‘trefn weirio’ y system nerfol ganolog).

Archwiliodd ymchwil buddugol Dr Leemans ddulliau o wneud y wybodaeth a geir o’r data a gasglwyd, yn fwy dibynadwy. Edrychodd yn neilltuol ar yr anawsterau a achosir gan y pen yn symud yn ystod sganio.

Dywedodd Dr Leemans o’r Ysgol Seicoleg: "Mae sgan yn gallu cymryd hyd at 20 munud - felly nid mater dibwys yw gorwedd yn llonydd tra bo data’n cael ei gasglu. Er mwyn lliniaru’r effaith andwyol hwn gellir defnyddio dulliau cywiro symudiadau ar ôl sganio. Roedd y prosiect hwn yn ymchwilio i effaith methiant i gymryd cam pwysig er mwyn ailgyfeirio wrth gyweirio effaith symud y pen. Er bod nifer o grwpiau ymchwil yn hepgor cam yr ailgyfeirio, mae ein gwaith yn dangos y gall hyn achosi canlyniadau difrifol mewn cynllunio llawfeddygol er enghraifft."

Dywedodd Yr Athro Derek Jones o Ganolfan Ddelweddu Ymchwil i’r Ymennydd, Prifysgol Caerdydd: "Mae gwaith Dr Leemans yn enghraifft o nod pennaf CUBRIC, sef datblygu dulliau cadarn ar gyfer asesu strwythur a swyddogaeth yr ymennydd yn well, gan roi Caerdydd a Chymru ar flaen y gad yn rhyngwladol o ran datblygiadau mewn delweddu’r ymennydd."

Cafodd y wobr o €5,000 (£3,934) er mwyn hyrwyddo ymchwil arloesol ei noddi gan GE Healthcare.