Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gallai datblygiad allweddol gyflymu darganfod cyffuriau

24 Tachwedd 2011

Kelly Berube - webDr Kelly Berube

Gallai technoleg arloesol sy’n cael ei wneud yng Nghaerdydd i gyflymu darganfod cyffuriau newydd i fynd i’r afael â chlefydau’r ysgyfaint hefyd leihau profi ar anifeiliaid.

Mae gwyddonwyr yn yr Ysgol Biowyddorau wedi dangos ei bod yn bosibl integreiddio celloedd iau dynol gyda chelloedd yr ysgyfaint i greu Metabo-Lung - model gweithio o feinwe ysgyfaint dynol i brofi gwenwyndra cyffuriau.

Mae celloedd iau yn rhan angenrheidiol o’r meithriniad gan eu bod nhw’n torri cyffuriau i lawr neu’n eu biodrawsffurfio yn gydrannau gweithgar sy’n gweithredu’n wahanol i’r cyffur gwreiddiol. Yr elfennau hyn sydd angen eu profi.

Mae’r tîm yn credu bod gan Metabo-Lung y potensial i wella dulliau profi presennol ar gyfer gwenwyndra cyffuriau trwy amlygu’r cyffuriau mwyaf addas yn gynnar yn y broses sgrinio. Byddai amlygu effeithiau gwenwynig yn gynnar yn caniatáu arbedion mawr o ran arian, a lleihau’r angen i brofi ar anifeiliaid.

Lungs - webToriad o Metabo-Lung

Gallai’r gwaith datblygu sydd ar waith yn yr Ysgol gynnig dewis arall gwirioneddol i gwmnïau fferyllol yn lle profi ar anifeiliaid, sy’n datblygu cyffuriau newydd ar gyfer clefydau’r ysgyfaint fel asthma, clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint a ffibrosis systig.

Ar ôl i’r dechnoleg gael ei dilysu’n llawn, y nod yw naill ai trwyddedu’r cynnyrch neu gynnig gwasanaeth masnachol yn profi gwenwyndra’r cyffur ar gyfer cwmnïau fferyllol.

Dywedodd Dr Kelly BéruBé, Cyfarwyddwr y Prosiect: "Mae potensial cyffrous Metabo-Lung eisoes yn creu diddordeb arwyddocaol ymhlith cwmnïau fferyllol mawr.

"Nid oes unrhyw fodel biodrawsffurfio integredig llawn ar y farchnad ar gyfer profi gwenwyndra, sef y rheswm pam bod ein gwaith ar y prosiect Metabo-Lung yn cael ei wylio â chryn ddiddordeb."

Mae’r prosiect yn cael ei gefnogi gan £138,300 o raglen Arbenigedd Academaidd i Fusnesau (A4B) Llywodraeth Cymru, menter a ariennir gan yr UE wedi’i gynllunio i annog cydweithio rhwng y byd academaidd a diwydiant, a masnachu ymchwil.

Dywedodd Edwina Hart, Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth, bod cyllid A4B yn chwarae rôl hanfodol o ran cynorthwyo datblygu technolegau arloesol a gwerthfawr.

"Mae Cymru yn chwaraewr pwysig yn y sectorau gwyddoniaeth bywyd, ac rwy’n falch bod Llywodraeth Cymru yn gallu cynorthwyo rhai o’r datblygiadau arwyddocaol hyn sydd â’r potensial i greu buddion iechyd a chynorthwyo twf economaidd."

Dolenni Perthynnol

Ysgol y Biowyddorau