Skip to content
Skip to navigation menu

English

Rhodd i ymchwil i ganser y fron

25 Mawrth 2011

Dr Richard ClarksonDr Richard Clarkson

Ar ran Hallmark Cards, cyflwynodd Flawless, Pencampwyr Dawns y Byd a chystadleuwyr yn Britain’s Got Talent, rodd o fwy na £25,000 i brosiect y Brifysgol ar ganser y fron.

Cyflwynodd Flawless y rhodd i Dr Richard Clarkson a’i ymchwilydd, Syn Kok Yeo, o Ysgol y Biowyddorau. Mae eu tîm ymchwil wrthi’n ceisio deall rhagor ynghylch sut y bydd canser y fron yn digwydd er mwyn iddynt allu datblygu ffyrdd newydd o’i rwystro. Nod y prosiect ymchwil arloesol hwn yw harneisio amddiffyniad naturiol y corff rhag canser i ddinistrio’r celloedd sy’n peri i ganser ymledu drwy’r corff. Meddai Dr Clarkson: "Mae hwn yn hwb o bwys i’n hymdrech i geisio deall amddiffynfeydd naturiol y corff yn erbyn canser y fron. Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i Flawless, i Hallmark ac i Ymgyrch Canser y Fron am gefnogi’n hymchwil."

Mae’r rhodd yn rhan o ymgyrch flynyddol ‘Cards for a Cure’ gan Hallmark ar gyfer Sul y Mamau. Bellach, a’r ymgyrch Cards for a Cure™ ar ei phumed flwyddyn, mae hi wedi cyfrannu cyfanswm o £1.25 miliwn i brosiectau ymchwil Ymgyrch Canser y Fron ledled Prydain ac i Action Breast Cancer, rhaglen gan Gymdeithas Canser Iwerddon.

Meddai Tamsyn Johnston-Hughes, Rheolwraig Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol Hallmark Cards: "Efallai y gall yr ymchwil arloesol sy’n cael ei gwneud ym Mhrifysgol Caerdydd helpu i gynyddu siawns pobl â chanser y fron i oroesi. Bydd rhodd ein hymgyrch Cards for a Cure o fantais uniongyrchol i’r ymchwil sylfaenol honno ac yn allweddol wrth ariannu ymchwil o safon fyd-eang i ddeall sut y bydd canser y fron yn datblygu. Bydd hynny’n arwain at well diagnosis, at well ffyrdd o rwystro’r clefyd a – rhyw ddydd, gobeithio – at ei iacháu."

 

Tags