Skip to content
Skip to navigation menu

English

Myfyriwr disglair yn ennill gwobr busnes

18 Mai 2011

Student enterprise WEBEnillodd Adam Rush y Wobr Menter Myfyrwyr am Syniad Busnes Disglair

Mae un o fyfyrwyr y Brifysgol wedi ennill gwobr busnes gwerth £2,000 am greu syniad arloesol sy’n helpu myfyrwyr i osgoi bwyd sothach, bwyta rhagor o fwyd ffres a chwtogi ar wastraff.

Enillodd Adam Rush, myfyriwr ail flwyddyn israddedig yn Ysgol Fusnes Caerdydd, y Wobr Menter Myfyrwyr am Syniad Busnes Disglair 2011 am ddatblygu ei gwmni Foodle.

Mae’r cwmni’n cynnig cyfrannau cynhwysion ffres i fyfyrwyr yn ogystal â chyfleoedd i fyfyrwyr feithrin eu sgiliau coginio a gwastraffu llai o fwyd.

Meddai Catherine Bushell, Swyddog Menter y Brifysgol sy’n trefnu’r achlysur gwobrwyo blynyddol: "Rydym wedi gweld brwdfrydedd a doniau ein myfyrwyr eto eleni. Unwaith eto, roedd penderfynu pwy oedd yr enillydd yn dalcen caled i’r beirniaid – ac Adam a ddewiswyd yn enillydd yn y pen draw.

"Yn benodol, canmolodd y beirniad frwdfrydedd Adam, dull ei gynllun busnes gan gynnwys ei ymchwil i’r farchnad a’r posibilrwydd o lwyddo ym myd busnes ar ôl iddo orffen ei radd.

"Llongyfarchiadau i Adam a phob lwc iddo ef a’i fentrau busnes yn y dyfodol."

Y myfyrwyr Vanessa Scappaticci a Gareth Day ddaeth yn ail yn y categori.

Canmolodd y beirniad syniad Vanessa Scappaticci o gynnig llwyfan fyw i weithwyr a chyflogwyr i drefnu oriau gwaith. Cafodd Gareth Day ei ganmol am ei syniad busnes Qualitas Ventures – sy’n helpu bandiau cerddoriaeth addasu drwm bas i hysbysebu logo eu band. Mae’r syniad hwn eisoes ar fin cael ei lansio.

Menter Myfyrwyr sy’n trefnu cystadleuaeth Syniad Busnes Disglair bob blwyddyn mewn partneriaeth â Chynllun Prifysgolion Santander. Dadorchuddio doniau cudd myfyrwyr yw’r nod drwy fuddsoddi yn eu syniadau.

Mae’n cynnig £2,000 i’r busnes neu’r syniad busnes gorau gan fyfyriwr yn y Brifysgol.

Mae gwasanaeth Menter Myfyrwyr y Brifysgol wedi cynnig man cychwyn i sawl cwmni arobryn. Mae Menter Myfyrwyr yn cynnig cyfoeth o arbenigedd a mentora, cyngor am arian posibl, yn ogystal â lle ar gyfer busnes i fyfyrwyr sydd am ddatblygu busnes neu fenter gymdeithasol.

Ar yr un noswaith, aeth gwobr flynyddol Entrepreneur Graddedig Menter Myfyrwyr i Neil Cottrell i gydnabod ei fusnes LexAle Ltd sy’n datblygu ac yn gwerthu meddalwedd cynorthwyol i fyfyrwyr dyslecsig.

Graddodd Neil yn y Brifysgol yn 2009 ac ers hynny mae wedi manteisio ar y profiad a’r gefnogaeth a gafodd pan oedd yn fyfyriwr i lwyddo mewn maes entrepreneuaidd. Deunaw mis yn unig ar ôl graddio, mae Neil ac LexAle Ltd yn cyflogi dau aelod o staff ac mae’n recriwtio ar hyn o bryd i gael rhagor o gymorth.

Mae Neil yn dioddef anawsterau dyslecsia difrifol a dechreuodd ddatblygu meddalwedd i gynorthwyo ei astudiaethau pan oedd yn 15 oed. Y llynedd, enillodd wobr Cyflawnwr Ifanc y Flwyddyn gan Gymdeithas Dyslecsia.

Enillodd myfyrwyr y Brifysgol dair gwobr arall hefyd am eu ‘cyfraniad rhagorol tuag at fenter’.

Aeth y gwobrau i Jarrad Morris, sy’n fyfyriwr busnes yn ei hail flwyddyn am ei busnes dillad– Uni’d, Lisa Wilson Doyle o’r Brifysgol sy’n cynnal prosiectau cymunedol i helpu unigolion a grwpiau i feithrin sgiliau menter a busnes, a Charity Yan – arweinydd prosiect elusennol sy’n gweithio gyda Hosbis Thomas George sy’n eu helpu i wella eu henillion drwy werthu nwyddau, marchnata a hyfforddi staff.

Dolen gysylltiedig

 

Tags