Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwreichion Gloyw

04 Mehefin 2013

Bright Sparks(chwith-de): Jody Tozer, Ben Glazier (Beirniad), Kate Chesson a Mandy Weston (Beirniad)

Mae prosiect gŵyl ffilmiau fini, llwyfan ar-lein ar gyfer adolygu dramâu a syniad am fisor haul wedi ennill gwobr busnes gwerth £1,000 yr un mewn cystadleuaeth mentergarwch i Brifysgolion.

Mae Her Syniadau Spark, sy’n cael ei rhedeg gan Fenter Prifysgol Caerdydd, yn ddigwyddiad blynyddol i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd a graddedigion diweddar. Caiff y fenter ei rhedeg mewn partneriaeth â Chynllun Prifysgolion Santander ac mae’n cynnig cyfle i fyfyrwyr archwilio a denu buddsoddiad ar gyfer eu syniadau a’u prosiectau.

Caiff yr her ei rhannu yn dri chategori (Syniadau, Cynlluniau a Mentrau) er mwyn galluogi myfyrwyr sydd â syniadau ar lefelau datblygiadol gwahanol i gymryd rhan.

Enillodd Jody Tozer, myfyrwraig mewn Saesneg a Chyfathrebu, brif wobr y categori Mentrau ar gyfer ei phrosiect Gŵyl Mini Caerdydd. Mae’r lefel hon ar agor i ymgeiswyr sydd eisoes yn rhedeg busnesau. Mae prosiect buddugol Jody yn cynnig cyfle unigryw i ddarpar wneuthurwyr ffilmiau newydd gynhyrchu a dangos eu ffilmiau ar gyllideb isel.

Enillodd Oliver Ferriman, myfyriwr israddedig o Ysgol Fusnes Caerdydd, brif wobr y categori Cynlluniau gyda’i syniad, RE:acting. Gwefan yw RE:acting sydd wedi’i dylunio i helpu perfformwyr ifanc gael adborth ar areithiau, perfformiadau a rhagluniau clyweliadau.

Charlie Pollard a Beth Greere, myfyrwyr israddedig o Ysgol Fusnes Caerdydd, enillodd brif wobr y categori Syniadau am SunGuard, sef fisor haul bach a phlygadwy.

Gyda gwobr ariannol gwerth £500 yr un, daeth Ben Harris a Jason Walsh yn ail yn y categori Mentrau am MCQ (cronfa ddata ar-lein genedlaethol rad ac am ddim yn cynnwys cwestiynau amlddewis o safon uchel at ddiben adolygu ar gyfer arholiadau, wedi’i chreu ar gyfer myfyrwyr meddygaeth); roedd Tom Cumiskey yn ail yn y categori Cynlluniau am Goideed (llwyfan ar-lein arloesol ar gyfer codi arian dyngarol); a daeth Amit Roy yn ail yn y categori Syniadau am SoundScout (llwyfan ar-lein sy’n rhoi sylw i artistiaid cerddorol nad ydynt wedi arwyddo â label recordio).

Dywedodd Iheanyi Ibe, Swyddog Cymorth Mentergarwch y Brifysgol sy’n trefnu’r wobr flynyddol: "Unwaith eto eleni, profwyd bod brwdfrydedd a thalent am fusnes yn bodoli ymhlith ein myfyrwyr. Cafodd y beirniaid drafferth mawr yn penderfynu ar yr enillwyr ac roedd ganddynt bethau cadarnhaol iawn i’w ddweud am y syniadau.

"Yn benodol, canmolodd y beirniaid frwdfrydedd a hyder y cyfranogwyr wrth gyflwyno’u syniadau a’u dewrder o ran cymryd y cam nesaf."

Trwy gefnogi digwyddiadau a chystadlaethau fel Her Syniadau Spark, mae Menter Prifysgol Caerdydd yn gallu helpu myfyrwyr i ddechrau sefydlu busnesau bach a datblygu sgiliau entrepreneuraidd. Yn ogystal, mae’n cynnig toreth o arbenigedd a mentora, cyngor am gymorth ariannu posibl a gofod busnes i fyfyrwyr sydd eisiau datblygu busnes neu fenter gymdeithasol.

Dolenni cysylltiedig

Menter Prifysgol Caerdydd