Skip to content
Skip to navigation menu

English

Britain's Next Big Thing

29 Mawrth 2011

Professor Richard WestonYr Athro Richard Weston

Mae athro o Brifysgol Caerdydd wedi dod yn seren annisgwyl sioe realiti’r BBC sy’n chwilio am ddylunydd gorau nesaf y DU.

Mae’r Athro Richard Weston, o Ysgol Bensaernïaeth Cymru, yn ymddangos yn y gyfres saith rhaglen Britain's Next Best Thing sy’n dilyn grŵp o ddylunwyr amatur wrth iddynt geisio creu argraff ar gewri’r stryd fawr, Boots, Habitat a Liberty.

Yn y sioe, sy’n cael ei darlledu ym mis Ebrill, mae’r Athro Weston a’i ddyluniadau ffabrig arloesol yn ymuno â dros 750 o gystadleuwyr creadigol gobeithiol yng nghystadleuaeth Liberty, Best of British Design Open Call, lle maent yn brolio’u gwaith llaw wrth brynwyr y siopau. Dros gyfnod y gyfres mae’r academydd ysbrydoledig, sy’n defnyddio sganiau eglur iawn o fwynau a ffosilau sy’n digwydd yn naturiol yn ei ddyluniadau, yn gweithio gydag arbenigwyr yn y diwydiant i ddatblygu’i gasgliad.

O ganlyniad i’w lwyddiant ar y sioe, mae sgarffiau’r Athro Weston bellach yn eistedd ochr yn ochr ag enwau byd-enwog fel Alexander McQueen ar silffoedd siop Liberty yn Llundain.

Gan siarad am ei ymddangosiad yn y gyfres, dywedodd yr Athro Weston: ‘Rwyf wastad wedi meddwl mai Liberty, gyda’i wreiddiau mewn Celf a Chrefft ac Art Nouveau, oedd y lle ar gyfer fy sgarffiau i. Roedd cael ffilmio’r broses o’u gwneud o’r dechrau i’r diwedd yn hyfrydwch pur – a gobeithio y bydd yn arwain at ruthr i’w prynu!’

I ddathlu sgrinio Britain’s Next Best Thing cyn bo hir, bydd yr Athro Weston yn traddodi darlith gyhoeddus o’r enw Trawsffurfiadau: Mwynau, Gweithgynhyrchu Digidol a Phensaernïaeth [Transformations: Minerals, Digital Manufacturing and Architecture] ddydd Mercher, 30 Mawrth am 6.30pm yn Adeilad Bute. Yn ei anerchiad, bydd yr Athro Weston yn rhannu’i ymchwil a’i brofiad o ddefnyddio deunyddiau naturiol i greu cynhyrchion wedi’u gweithgynhyrchu’n ddigidol ar gyfer pensaernïaeth a dylunio. I gael manylion y digwyddiad cliciwch yma

Dolenni Cysylltiedig

Tags