Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cymrawd o’r Academi Brydeinig

22 Gorffennaf 2011

Yr Athro Antony MansteadYr Athro Antony Manstead

Mae academydd o Gaerdydd wedi cael cydnabyddiaeth am ei gyfraniad rhagorol i seicoleg gymdeithasol, ac yn ymuno â rhestr o unigolion enwog sy’n Gymrodyr o’r Academi Brydeinig.

Mae’r Athro Antony Manstead, o Ysgol Seicoleg y Brifysgol, yn un o blith 38 o academyddion yn unig i gael ei ethol yn Gymrawd yr Academi yn ei Chyfarfod Blynyddol Cyffredinol ar 21 Gorffennaf 2011. Mae cael eich ethol yn arwydd o anrhydedd, a nifer fach iawn yn unig o ysgolheigion sy’n cael eu hethol mewn unrhyw faes.

Anrhydeddwyd yr Athro Manstead am ei gyfraniad i astudio seicoleg gymdeithasol, gyda ffocws ar emosiwn, ymddygiad, agweddau cymdeithasgar a newid mewn agwedd, a hunaniaeth gymdeithasol. Wrth siarad ynglŷn â chael ei ethol, dywedodd yr Athro Manstead: "Mae’n bleser gen i ddod yn Gymrawd mewn sefydliad mor fawreddog. Mae’n braf iawn bod yr Academi yn cydnabod ymchwil seicolegol gymdeithasol yn y modd hwn ac yn anrhydedd i mi’n bersonol fod mewn cwmni mor enwog. Rwy’n edrych ymlaen at gymryd rhan yng ngweithgareddau’r Academi."

British-Academy-logo

Dywedodd Llywydd yr Academi, Syr Adam Roberts: "Rwy’n llongyfarch pob un o’r Cymrodyr amlwg sydd wedi cael eu hethol i’r Academi eleni ar gael y gydnabyddiaeth hon gan y grŵp cymheiriaid o’u cyfraniad rhagorol i ysgoloriaeth ac ymchwil yn y dyniaethau neu’r gwyddorau cymdeithasol. Dydy cael eich ethol nid yn unig yn anrhydedd, ond mae hefyd yn ddechrau. Rwy’n edrych ymlaen at eu gweld yn cymryd rhan yn weithredol ym mywyd a gwaith yr Academi."

Mae’r Academi Brydeinig, a sefydlwyd gan Siarter Frenhinol ym 1902, yn hyrwyddo a chefnogi’r dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol. Ei nod yw ysbrydoli, cydnabod a chefnogi rhagoriaeth a chyflawniad uchel ledled y DU, ac yn rhyngwladol. Mae’n gorff annibynnol, sy’n rheoli ei hun ac yn cynnwys dros 900 o Gymrodyr, yn cynnwys Marina Warner, Seamus Heaney, Eric Hobsbawm a’r Arglwydd Bragg.

Dolenni cysylltiedig