Skip to content
Skip to navigation menu

English

Darlledu i fyfyrwyr yn fyd-eang

23 Ebrill 2009

Heather Williams, Swyddog Gweithredol Cyrsiau Ôl-raddedig (chwith) a Dr Maria Gonzalez, Cyfarwyddwr Cyrsiau Ôl-raddedig DermatolegHeather Williams, Swyddog Gweithredol Cyrsiau Ôl-raddedig (chwith) a Dr Maria Gonzalez, Cyfarwyddwr Cyrsiau Ôl-raddedig Dermatoleg

Mae menter y Brifysgol sy’n mynd i’r afael ag anawsterau o ran rhoi cyfle i fyfyrwyr meddygol arsylwi llawdriniaethau byw, ar y rhestr fer ar gyfer gwobr genedlaethol fawr.

Mae’r Prosiect Prifysgol Byd-eang, a reolir gan Adran Dermatoleg yr Ysgol Feddygaeth, ar restr fer y categori Menter TGCh Eithriadol yng Ngwobrau Arweinyddiaeth a Rheolaeth Addysg Uwch y Times.

Oherwydd cyfyngiadau ffisegol theatrau llawdriniaethau, nid yw myfyrwyr meddygol a meddygol dan hyfforddiant yn cael llawer o gyfle i arsylwi llawdriniaethau byw. Yn ystod cam cyntaf y Prosiect Prifysgol Byd-eang, gosodwyd cyswllt fideo manylder uwch o theatr llawdriniaeth dermatoleg i ystafell seminar yn yr un adeilad.

Mae sesiynau’n cael eu cymedroli gan ddarlithydd fel bod y myfyrwyr yn yr ystafell seminar nid yn unig yn gallu mwynhau sedd flaen adeg llawdriniaeth, gallant hefyd gyfathrebu gyda’r llawfeddyg trwy gyswllt meicroffon ddwy ffordd.

Yn dilyn y llwyddiant hwn, integreiddiwyd meddalwedd gweddarlledu i’r system i alluogi’r adran i ddarlledu gweithredoedd llawfeddygol dermatoleg i gynulleidfa genedlaethol a rhyngwladol trwy’r rhyngrwyd. Gall fideo gael ei ffrydio’n fyw yn ogystal â chael ei recordio i’w gyrchu’n ddiweddarach.

Mae hyn yn caniatáu’r tîm i gyrraedd myfyrwyr israddedig ar leoliadau, cofrestryddion ledled Cymru, meddygon ôl-raddedig sy’n dysgu o bell a leolir mewn mwy na 20 o wledydd ledled y byd, ac aelodau o Gymdeithas Datblygu Proffesiynol Parhaus yr adran ar y we, a leolir mewn mwy na 30 o wledydd.

Dywedodd Dr Maria Gonzalez, Cyfarwyddwr Cyrsiau Ôl-raddedig Dermatoleg a Darlithydd Dermatoleg: "Bydd y system hon yn rhoi mynediad cyfartal at sesiynau llawfeddygol i bob dysgwr. Mae’n diddymu’r elfen loteri ar gyfer israddedigion a chofrestryddion ledled Cymru, a oedd yn gorfod cystadlu am gyfleoedd cyfyngedig i fynychu llawdriniaethau eu hunain yn y gorffennol."

"Mae’r potensial ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth gan ddefnyddio’r system hon yn anfesuradwy. Yn ogystal â’r manteision ar gyfer addysgu llawfeddygaeth mewn ysgolion meddygol, mae ganddo gymwysiadau mewn meysydd academaidd eraill a allai ganiatáu darlithoedd a chynadleddau i gael eu trawsyrru i gynulleidfa fyd-eang."

Bydd enillwyr Gwobrau Arweinyddiaeth a Rheolaeth Addysg Uwch y Times yn cael eu cyhoeddi mewn digwyddiad arbennig yn Llundain ar 9 Mehefin 2009.