Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cynnwys Tsieinëeg yng nghwricwlwm yr ysgolion

04 Ebrill 2011

Confucious Institute Logo

Cyfarfu ysgolion o bob rhan o Gymru ag arbenigwyr iaith i drafod datblygu astudiaethau Tsieineaidd ar bob lefel addysgol yng Nghymru.

Cafodd yr ail fforwm i ysgolion Cymru gyfan ei threfnu gan Sefydliad Conffiwsiws Caerdydd, mewn partneriaeth â Sefydliad Conffiwsiws Llanbedr Pont Steffan. Gwahoddwyd ysgolion a sefydliadau yng Nghymru i drafodaeth bwrdd crwn am ddau ddiwrnod gydag arbenigwyr iaith, ymgynghorwyr ieithoedd tramor modern, tiwtoriaid Tsieinëeg, awdurdodau dilysu ac ymarferwyr iaith i ystyried dyfodol Astudiaethau Tsieineaidd.

Adeiladodd y trafodaethau ar faterion a godwyd yn y fforwm gyntaf y llynedd a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Caerdydd, Llywodraeth Cynulliad Cymru a Cilt Cymru, a ymunodd ag athrawon, penaethiaid, ymgynghorwyr ieithoedd tramor modern ac awdurdodau arholi/dilysu. Ceisiodd y ddau fforwm weithio ochr yn ochr â’r holl ysgolion yng Nghymru sydd ar hyn o bryd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau gyda Tsieina gan godi dyheadau ar gyfer ysgolion eraill a fyddai'n hoffi gweld astudiaethau Tsieineaidd yn cael eu hintegreiddio yn eu rhaglenni yn y dyfodol.

Mae'r fforymau yn rhan o Brosiect Ysgolion Cymru Tsieina Sefydliadau Conffiwsiws. Nod Sefydliad Conffiwsiws Caerdydd yw hybu dealltwriaeth o iaith a diwylliant Tsieina ledled Cymru.

Dywedodd Scott Andrews, Rheolwr Prosiect Sefydliad Conffiwsiws Caerdydd, sydd â’i swyddfa yng Nghanolfan Prifysgol Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes: "Mae ail gyfarfod fforwm Ysgolion Cymru Tsieina wedi denu hyd yn oed mwy o ysgolion na'r llynedd. Mae'r fforwm wedi dangos y diddordeb cynyddol mewn datblygu cyfleoedd iaith Tsieinëeg fel dewis gwirioneddol yn lle ieithoedd tramor modern eraill mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru."

Un a fanteisiodd ar yr ail fforwm, a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin oedd Helen Potts, un o lywodraethwyr Ysgol Gynradd Llanfair. Dywedodd: "Roedd yn ddigwyddiad gwirioneddol dda a roddodd ddealltwriaeth wirioneddol fuddiol o’r holl gyfleoedd sydd ar gael i adeiladu unedau dysgu Mandarin/Diwylliant Tsiena i mewn i’r cwricwlwm."

Tags