Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymgorffori Tsieinëeg yng nghwricwlwm yr ysgolion

28 Tachwedd 2011

Tai Chi - webDisgyblion o Ysgol Aberconwy yn arddangos Tai Chi i gynrychiolwyr yn y fforwm

Mae ysgolion ledled Cymru wedi cwrdd ag arbenigwyr iaith i drafod datblygiad astudiaethau Tsieinëeg ar bob lefel o addysg yng Nghymru.

Gwahoddwyd ysgolion Cymru i Gonwy am ddau ddiwrnod o drafodaethau wyneb yn wyneb ag arbenigwyr iaith, ymgynghorwyr ieithoedd tramor modern, tiwtoriaid Tsieinëeg, awdurdodau dilysu ac ymarferwyr iaith i ystyried dyfodol astudiaethau Tsieinëeg.

Trefnwyd trydydd Fforwm Ysgolion Cymru-Tsieina gan Sefydliad Confucius Caerdydd, mewn partneriaeth â Sefydliad Confucius Llanbedr Pont Steffan. Roedd y trafodaethau’n datblygu materion a godwyd mewn cyfarfodydd fforwm cynharach yng Nghaerdydd a Chaerfyrddin oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru, Cyngor Prydeinig Cymru a Cilt Cymru.

Meddai Scott Andrews, Rheolwr Cyffredinol Sefydliad Confucius Caerdydd sydd yn y Ganolfan Dysgu Gydol Oes: "Tsieina fydd economi fwyaf y byd ymhen y 10-15 mlynedd nesaf a Mandarin yw un o’r ieithoedd a siaredir fwyaf yn y byd. Bydd cael gwell gafael ar yr iaith a diwylliant Tsieina yn galluogi cenhedloedd y dyfodol yng Nghymru i fod mewn gwell sefyllfa i feithrin cysylltiadau a bod yn bartner gyda Tsieina.

"Mae’r cyfarfod hwn gan Ysgolion Cymru-Tsieina yn y gogledd wedi denu hyd yn oed mwy o ysgolion na’r cyfarfodydd blaenorol. Mae’r fforwm wedi dangos y diddordeb cynyddol mewn datblygu cyfleoedd gyda Tsieinëeg fel dewis amgen i ieithoedd tramor modern eraill mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru."

Mae Fforwm Ysgolion Cymru-Tsieina yn ceisio cydweithio â phob ysgol yng Nghymru sy’n cynnal gweithgareddau gyda Tsieina ar hyn o bryd. Mae hefyd yn ceisio datblygu dyheadau ysgolion eraill a fyddai’n hoffi gweld astudiaethau Tsieinëeg yn rhan o’u rhaglenni yn y dyfodol.

Mae’r fforymau’n rhan o Brosiect Ysgolion Cymru-Tsieina Sefydliad Confucius. Mae’r ddau Sefydliad Confucius yn ceisio hyrwyddo dealltwriaeth o iaith a diwylliant Tsieina ledled Cymru. Y llynedd, llwyddodd y prosiect i gynorthwyo dros 100 o gyrsiau Tsieinëeg i gael eu darparu i ysgolion ledled Cymru.

Dolenni cysylltiedig

Sefydliad Confucius Caerdydd