Skip to content
Skip to navigation menu

English

Meithrin doniau iaith yng Nghymru

01 Awst 2011

Myfyriwr y Ganolfan - Guopei ZhouMyfyriwr y Ganolfan - Guopei Zhou

Mae mentrau newydd yn y Ganolfan Dysgu Gydol Oes yn cynorthwyo cronfa sgiliau iaith y genedl.

Y Ganolfan yw’r ganolfan arholi gyntaf yng Nghymru ar gyfer y cymhwyster Diploma Cyfieithu ar y Pryd ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus (DPSI).

Eglurodd Elsa Cowie, Arweinydd Academaidd y Ganolfan Cyfieithu ar y Pryd ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus: "Tan eleni, nid oedd canolfan arholi ar gyfer DPSI yng Nghymru. Roedd galw sylweddol am DPSI am ei bod yn gymhwyster cenedlaethol y mae llawer o gyrff cyhoeddus am i gyfieithwyr ar y pryd ei gyflawni cyn rhoi gwaith iddynt. Yng Nghymru, dim ond 26 o bobl sydd ar Gofrestr Genedlaethol Cyfieithwyr ar y Pryd ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus (NRPSI). Cymhwyster DPSI yw’r prif ofyniad i fod arni, felly mae’r galw yno."

Mae deugain o fyfyrwyr newydd gwblhau blwyddyn gyntaf y cwrs ac mae’r Ganolfan yn recriwtio ar gyfer 2012. Mae’r datblygiad hwn yn un o sawl menter ieithyddol yn y Ganolfan gan gynnwys cyflwyno arholiad newydd mewn Mandarin. Mae HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) yn brawf hyfedredd Tsieinëeg safonol rhyngwladol a gymeradwir gan lywodraeth Tsieina. Mae’r arholiad yn asesu pa mor dda gall siaradwyr nad ydynt yn dod o Tsieina ddefnyddio Mandarin yn eu bywydau beunyddiol, academaidd a phroffesiynol.

Roedd Guopei Zhou, sy’n astudio Mathemateg yng Nghaerdydd, yn un o’r grŵp cyntaf a lwyddodd yn arholiad y Ganolfan, a dywedodd: "Mae llawer o gwmnïau yn y DU yn chwilio am farchnadoedd ehangach yn Tsieina, felly bydd y cymhwyster yn siwr o gryfhau fy CV."

Enillydd y Traethawd Rwseg - David BeckettEnillydd y Traethawd Rwseg - David Beckett

Bu un o fyfyrwyr eraill y Ganolfan, David Beckett, yn llwyddiannus hefyd. Mae David yn dysgu Rwseg ac mae newydd ennill Cystadleuaeth Traethawd Rwseg 2011, sy’n agored i bob myfyriwr Rwseg addysg uwch. Meddai David: "Rhoddais gynnig ar y gystadleuaeth traethawd gan fy mod eisiau’r cyfle i brofi fy sgiliau iaith a gweld sut roeddwn yn cymharu â myfyrwyr o golegau eraill. Mae dysgu Rwseg wedi fy ngalluogi i deithio ymhellach a chyfathrebu â rhagor o bobl."

Yn ôl Dr Richard Evans, Deon Dysgu Gydol Oes: "I allu cystadlu yn y farchnad fyd-eang, mae angen sylfaen sgiliau gadarn ar Gymru. Mae Prifysgol Caerdydd yn ddarparwr ieithoedd pwysig ar bob lefel, gan gynnwys graddau a chymwysterau proffesiynol. Mae’r Ganolfan Dysgu Gydol Oes yn diweddaru ac yn arloesi ei hamrywiaeth o gyrsiau yn barhaus i fodloni anghenion y boblogaeth i deithio a gweithio dramor."

Os hoffech ragor o fanylion am arholiadau DPSI, ewch i http://www.iol.org.uk/qualifications/exams_dpsi.asp. I gael rhagor o fanylion am y Prawf Hyfedredd Tsieinëeg (HSK) a rhestr o gymwysterau ieithoedd rhyngwladol y Ganolfan, ewch i www.caerdydd.ac.uk/learn/languages. Mae cyrsiau yn agored i bawb ac fe’u haddysgir ar amserau amrywiol i weddu bywydau prysur. Mae tiwtoriaid wedi’u hyfforddi’n benodol i addysgu oedolion a’r iaith maent yn eu haddysgu yw eu mamiaith.

Dolenni cysylltiedig

Canolfan Dysgu Gydol Oes